Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Nezapomeňte na přijímačky přinést čestné prohlášení

Upozorňuji na velmi důležitou skutečnost. Bez předložení čestného prohlášení o neinfekčnosti podepsaného zákonným zástupcem v den přijímací zkoušky nemůže být uchazeč vpuštěn do budovy školy a nemůže tedy ani konat zkoušku. Nezapomeňte tedy tento dokument mít s sebou!!!

Odkaz
Dějepisná soutěž gymnázií

Dějepisná soutěž gymnázií


Tým trutnovských studentů se podruhé zúčastnil Dějepisné soutěže studentů gymnázií.Do letošního ročníku, který je zaměřen na československé dějiny v letech 1949 - 1967, se přihlásilo téměř 300 gymnázií z Čech a Slovenska. Naši studenti  Jan Rus, Zdeněk Roza a Janek Stavrovski obsadili v krajském kole dějepisné soutěže 4. místo. Toto bramborové umístění znamenalo, že nemůžeme postoupit přímo do chebského finále. Zbývala pouze jiskřička naděje na možný nepřímý postup s ohledem na dosažený počet bodů v celkovém pořadí. Bohužel k postupu trutnovskému týmu chybělo devět bodů. 

Sláva vítězům...