Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Exkurze aneb chemie v praxi

Exkurze aneb chemie v praxi


První ročníky a kvinta, spolu s kolegyněmi Imlaufovou a Macháčkovou, navštívili jako již tradičně TE Connectivity Trutnov s.r.o.. Po covidové pauze se podařilo exkurze obnovit a firma si dala hodně záležet na novém pojetí. Celá podívaná začíná krátkou přednáškou ve firemní aule, kde personalistka představila firmu, její historii a současné trendy. Poté byli studenti rozděleni do tří skupin, které spolu se svými průvodci prošly provozem a seznámily se s celým procesem výroby. Díky malému počtu studentů v jednotlivých skupinách byl prostor na různorodé dotazy a mladí chemici tak odcházeli se spoustou nových informací z tohoto oboru. Exkurzi zakončili pořadatelé vědomostním kvízem. Díky němu si výherci odnesli pěkné odměny, ostatní soutěžící alespoň nějaký ten bonbon či sušenku.

 

Druhé ročníky a sexta se vydali s kolegyněmi Imlaufovou, Jiráskovou a Macháčkovou na exkurzi do ČOV Bohuslavice. Počasí jim přálo a pan průvodce též. Svižně odpovídal na dotazy studentů, provedl je celým areálem, vysvětlil principy čištění a umožnil studentům též prohlédnout si celou čističku z vyhnívacích věží.

 

Třetí ročníky a septima navštívili trutnovský pivovar Krakonoš. S kolegyněmi Imlaufovou, Jiráskovou a Macháčkovou prošli studenti celým proces výroby a balení piva. Vzhledem k velkým změnám teplot, které výrobu piva provázejí, byli plnoletí účastníci na konci exkurze odměněni malou ochutnávkou.

 

Na závěr roku se též podařilo v 1. A zorganizovat přednášku s prvky workshopu na téma Energetika Česka v 21. století pod taktovkou Ing. Martina Ruščáka, Csc. MBA. Dle slov studentů byla netradičně pojatá, zajímavá a věnovala se významné problematice dnešní doby. Studenti se aktivně zapojovali a nešetřili dotazy.


Všem přednášejícím a firmám děkujeme za vstřícnost a doufáme, že nám i v dalších letech budou oporou při vzdělávání našich studentů.GALERIE