Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Krajinou Sudet III. - Svoboda a Maršov

Krajinou Sudet III. - Svoboda a Maršov


     Druhá exkurze projektu Krajinou Sudet III. - Sudety (znovu)zrozené proběhla ve čtvrtek 13. června. Stejně jako loni, na den přesně, jsme se vypravili na sever. Nikoli však až na Rýchory, ale pouze do Vrajtu. Tedy do Freiheitu, tedy do Svobody, tedy nad Úpou. Prohlédli jsme polozapomenuté kartografické a architektonické šperky na vlakovém nádraží - to abychom se ušetřili vlezlého deště a pak (stejně za deště) vyrazili po stopách Prospera J. M. Pietteho, továrníka a mecenáše této části Krkonoš.


     Vedli nás naučné tabule a naučné stezky Veselého výletu. Tentokráte jsme z prošlapaných stezek moc neuhýbali - louky byly mokré s travou vysokou a zvěří divou. Přesto však došlo k poznání takových krajinných a historických prvků jako je luční enkláva, milíř, agrární val, snos, domovní stromy či Turneři. Přichomýtnuvší se manželská dvojice choceňských turistů měla z mládeže i z výkladu nad maršovskými loukami upřímnou radost. 


     Vrcholem byl návštěva Paměti Krkonoš a povídání Alice Bartoníčkové, editorky databáze Archa Krkonoš, o činnosti tohoto badatelského ústavu. Otázky od studentů jen pršely, za okny se však vyčasilo a byl již čas odjet zase domů. 


     Další znamenitě strávené dopoledne v krajině domova, v krajině blízké - přesto však dosud skrývající předosti tajemství, která lákají k objevování.      Děkuji všem účastníkům, kteří se ráno nezalekli tmavě šedého nebe a vybavili se kvalitní pláštěnkou. Blankytně modré polední nebe a obohacující zážitky byly nám všem tou nejkrásnější odměnou. GALERIE

AUTOR ČLÁNKU

Mgr. Jiří Svoboda

Mgr. Jiří Svoboda

Ve školním roce 2023-2024 jsem třídním 4.X. Biologii učím ve třídách 1.X, 2.X, 3.X, 4.X a 5.X. Zeměpis vyučuji ve třídách 1.X, 3.X, 4.X, 6.X a ve čtvrtých ročnících volitelný zeměpis. Funguji jako koordinátor environmentální výchovy a jako předseda předmětové komise biologie, zeměpisu a chemie.

PŘÍSPĚVKY KATEGORIE ZEMĚPIS