Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Projektové dny jsou úspěšně za námi

Projektové dny jsou úspěšně za námi


První říjnový týden vybočila výuka trutnovského gymnázia ze zajetých kolejí. Proběhl totiž další projektový týden pro studenty primy až sexty a pro 1. a 2. ročník. Tyto třídy během celého týdne vystřídaly 2 přidělené předměty. Nejvyšší dva ročníky zažily 3 projektové dny, pro které si každý student vybral 1 z 10 nabízených projektů.

Jako při každé činnosti i zde platí, že kdo nic nezkusí, nic nezkazí. My jsme zkusili a zjistili, že většina studentů i pedagogů projektovou výuku vítá jako zajímavou a přínosnou část školního roku. Samozřejmě ne každý je spokojený. Některým studentům nevyhovuje předmět, jinému učitel, dalšímu připadá, že projektů k výběru je málo. Učitelé jsou značně vytíženi. Zejména příprava dobrého projektu je stojí hodně energie a času. Připravit projektový týden pro celou školu je zkrátka náročné.

Výstupy projektů byly velmi různorodé: od prezentací (informatika, volitelná biologie, volitelná fyzika, volitelný zeměpis, volitelný dějepis, tělocvik, volitelná chemie), přes inscenování scének či pohádek (angličtina, francouzština), plakátovou tvorbu (němčina, chemie), vlastní texty (volitelná čeština, angličtina), ankety (čeština, angličtina), vytvoření fiktivního zapsaného spolku (volitelné společenské vědy), historické bádání (volitelný dějepis), fyziku v přírodě, práci s kalkulačkou a vytvoření protokolu na laboratorní práce (matematika a fyzika), vyzkoušení netradičních sportů (tělocvik) až po vytvoření vlastního časopisu (čeština) nebo literárního pásma o bratrech Čapkových (čeština, hudební a výtvarná výchova).

Součástí některých projektů byly i exkurze, např. do Muzea bratří Čapků, do pevnostního města Josefov, na Černohorské rašeliniště, do obce Libná a okolí, do Státního okresního archivu Trutnov, do výrobny vánočních ozdob ve Dvoře Králové, pivovaru Trutnov, firmy Mdexx, do Galerie Draka, …

Pojďme si naše projekty připomenout několika fotografiemi. GALERIE

AUTOR ČLÁNKU

Mgr. Petra Tichá

Mgr. Petra Tichá

Pracuji jako zástupkyně ředitele. Učím německý jazyk ve třídách 1.A a 1.B, 4.A a 4.B a dále německou konverzaci v maturitním ročníku.

PŘÍSPĚVKY KATEGORIE VEDENÍ