Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Třídní schůzky a konzultace pro zákonné zástupce studentů již ve čtvrtek 30. 11. 2023 od 16 hodin

Ve čtvrtek 30. 11. 2023 se uskuteční pro zákonné zástupce studentů třídní schůzky. Od 16 hodin se budou řešit společné záležitosti v kmenových učebnách, od 16:20 proběhnou konzultace s jednotlivými vyučujícími. Rozpis kmenových učeben a konzultačních místností najdete v prostorách školy. Srdečně Vás zveme.

Večerní předplatné Klicperova divadla v Hradci Králové na školní rok 2023-2024

Večerní předplatné Klicperova divadla v Hradci Králové na školní rok 2023-2024


Večerní předplatné Klicperova divadla v Hradci Králové na školní rok 2023/2024 


    Jako každoročně je nabízena možnost navštěvovat večerní představení Klicperova divadla v Hradci Králové. Jde o 7 představení, hracími dny jsou pondělí až čtvrtek, jindy výjimečně. I tento rok jsou připraveny premiérové tituly, které neslibují jen novátorské postupy běžné pro tuto scénu, ale i „školní“ hodnoty, neboť skladba představení se studentům bude jistě hodit při výuce českého jazyka a literatury. Vedle toho jakýkoliv zážitek, vůči kterému se musíme vymezit, zhodnotit ho, přináší nové poznání a novou kvalitu života. Kromě toho večerní představení mají vysokou společenskou úroveň a festivalové akce (2 představení) nezaměnitelnou atmosféru. 

    Cena předplatného na účastníka byla stanovena součtem divadelního předplatného (je pro studenty výrazně finančně zvýhodněné - poloviční cena proti běžnému vstupnému), ceny autobusové dopravy a je snížena o příspěvek z Nadačního fondu Gymnázia Trutnov. Celkové náklady na účastníka tak činí 1600 Kč. Odjíždí se pravidelně v 17.30 od vlakového nádraží, návrat je odvislý od délky představení, většinou jsme v Trutnově ve 22.30 – 23.00 h. Výstupními místy v Trutnově jsou: Bojiště, u hřbitova, Na Struze, u kina, vlakové nádraží, Šestidomí, Zelená Louka, hřiště. Pro mimotrutnovské je možné zastavit na trase Hradec Králové – Trutnov. 

    Částku 1600 Kč převeďte na účet č. 2201589228/2010 do konce září 2023 (do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení studenta). Vzhledem k výši částky umožňujeme abonentům i rozdělení platby do dvou etap – pak je nutné zaplatit 1000 Kč do konce září 2023 a zbylých 600 Kč do konce ledna 2024. Věříme, že toto umožní všem zájemcům účast. Je nutné si uvědomit, že přihlášené předplatné je vždy potřeba zaplatit celé, neboť představení i místa v autobuse jsou objednána na rok dopředu a je nutné je uhradit, ať už budou předplatitelem využita, nebo nebudou. Zároveň je možné se individuálně o termínech plateb dohodnout, pokud by bylo třeba. 

    Předplatné je určeno pro vyšší gymnázium (1. ročník/kvinta až maturitní ročník) a pro znalé kvartány zajímající se o divadlo. Informace o organizaci návštěv představení jsou na nástěnce nadačního fondu v přízemí a na nástěnce ve 2. patře budovy B. Primárním zdrojem informací je učebna na Google Classroom, do níž se každý abonent přihlásí na základě pozvánky, která mu bude zaslána na školní e-mail po odevzdání přihlášky. Prosíme účastníky o sledování aktualit a žádáme je, aby organizátorům včas nahlásili svoji neúčast (přes tzv. soukromý komentář v učebně). Takto uvolněná místa nabízíme zájemcům, kteří nemají zakoupeno předplatné, aby zbytečně nepropadla sedadla v autobuse a v hledišti. Předplatné je školní akcí a abonenti musí dodržovat pravidla daná školním řádem GTU. Zároveň se musí řídit aktuálně platnými protiepidemickými nařízeními. 

    Vzhledem k nutnosti objednat místa nejpozději do 18. září 2023 (pondělí) a naplnit kapacitu autobusu budou přihláškám přidělována pořadová čísla podle data odevzdání. Je možné, že pozdní přihlášky nebudou z tohoto důvodu akceptovány, za což se předem omlouváme. Přihlášky odevzdávejte J. Stránské nebo P. Machoňové (2. patro budovy B). Informace k jednotlivým hrám a přihlášku najdete v příloze.

                               Jitka Stránská a Petra Machoňová (pověřeny Nadačním fondem Gymnázia Trutnov)PŘILOŽENÉ SOUBORY


Název Popis Stažení
vecerni-predplatne-klicperova-divadla-20232024-informace-a-prihlaska.pdf STÁHNOUT