Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Gymnázium Trutnov pro budoucnost

Gymnázium Trutnov pro budoucnost


Projekt "Gymnázium Trutnov pro budoucnost" je školou realizován v rámci šablon OP Jan Amos Komenský v období od října 2022 do konce roku 2024. Mezi jeho hlavní cíle patří zajištění zkvalitnění vzdělávacího procesu ve škole využíváním inovativních aktivit a postupů. Rovněž je cílem podpořit individualizaci práce s žáky, tedy na jedné straně podporovat rozvoj nadání talentovaných žáků a na straně druhé vylepšovat vzdělávací podmínky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nebo těch, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem.  V neposlední řadě realizace projektu umožní další rozvoj spolupráce mezi pedagogy navzájem nebo zkvalitnění komunikace mezi školou a veřejností. Plakát je přiložen jako samostatný soubor.  PŘILOŽENÉ SOUBORY


Název Popis Stažení
a3-plakat-publicita-gtu.pdf Gymnázium Trutnov pro budoucnost - plakát STÁHNOUT