Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Ohlédnutí za Studentským výtvarným salonem 2023

Ohlédnutí za Studentským výtvarným salonem 2023


Ve středu 28. června 2023 proběhlo v galerii Dračí ulička slavnostní zahájení letošního studentského

salónu. Tento rok tvořili studenti napříč ročníky na společné téma „Kmeny“. Soutěžní díla doplnily a

obohatily také absolventské práce studentů druhých ročníků, jež učinily celkovou originalitu výstavy

ještě rozmanitější. O doprovodný program se postaraly studentky z kvarty. Na závěr nechyběl ani

gymnaziální sbor Colors of GTU, který úvodní program završil.

Součástí vernisáže bylo již tradičně také vyhlášení výsledků výtvarné soutěže. Vybrat tři nejlepší

z každé kategorie bylo velmi obtížné, neboť se sešlo velmi mnoho prací na vysoké výtvarné úrovni.

V kategorii nižšího gymnázia nejvíce zaujala „Brána času“ Anny Pechové, která na téma výtvarně

reagovala technikou malby, druhé místo obsadil se svou kresbou Vojtěch Pospíchal, jako třetí byla

oceněna digitální tvorba Milana Fialy.

V kategorii vyššího gymnázia si prvenství odnesla Natálie Šimůnková, která oslovila svým

prostorovým objektem „Pan Káč“. K druhému místu se prokreslila Tereza Vágnerová, třetí místo bylo

uděleno Karolíně Škodové, ta pro svou práci zvolila techniku akvarelu.

Výstava je veřejnosti přístupná každý vyučovací den do 31. října 2023.GALERIE

AUTOR ČLÁNKU

Mgr. Jan Erben

Mgr. Jan Erben

Vyučuji: Kulturní výchova zaměřená výtvarně ve třídách 2. A, 2. B, 6. X

PŘÍSPĚVKY KATEGORIE ESTETICKÁ VÝCHOVA