Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Přijímací řízení 2023 jsme uzavřeli

Přijímací řízení 2023 jsme uzavřeli


Přijímací řízení 2023 jsme v tuto chvíli uzavřeli. Všechna podaná odvolání (ve čtyřletém i osmiletém oboru), kterým bylo možné vyhovět ve škole v plném rozsahu v procesu tzv. autoremedury, byla vyřízena. Odvolání, kterým nebylo možné vyhovět výše popsaným způsobem, byla v tomto týdnu předána k posouzení nadřízenému správnímu orgánu, kterým je Krajský úřad Královéhradeckého kraj. Ten má pro vyřízení stanovenu rovněž lhůtu 30 dnů.