Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Krajinou Sudet II. - Libná a Zdoňov

Krajinou Sudet II. - Libná a Zdoňov


   Projekt Krajinou Sudet na Gymnáziu Trutnov, který je podpořen Královehradeckým krajem, se rozběhl na podzim roku 2021. Začal jako fotografické výpravy do zaniklých sudetských obcí v okolí Trutnova a jeho vrcholem byl fotoworkshop s vynikajícím fotografem Rosťou Bartoněm a následná výstava v Dračí uličce. 

   V roce 2023 hodlám studentům ukázat základy Země a země - často neviděné a nevnímané, skryté a utajené horniny, jejichž vlastnosti a charakter udávaly a udávají tóny dalších lidských činností. Nadšení studentů a zájem o účast na exkurzích je takový, že musím přemlouvat k neúčasti a filtrovat, kdo a kdy půjde kam. Což mě na jednou stranu těší, ten obrovský zájem, a na druhou stranu mrzí, že nemohu vyhovět všem... 


   První exkurze proběhla do míst druhohorního mořského zálivu. Jemnozrnný pískovec ze svrchnokřídového – cenomanského – období z lomů zaniklé obce Libná (Liebenau) můžete obdivovat v širokém pásu severovýchodních Čech. Na stavbách domů i kostelů, na křížcích a památnících. Svůj rukopis do kamene vtiskl do mnoha svých, nejen protiválečných, pomníků znamenitý trutnovský sochař Emil Schwantner.


Fotografie z exkurze na Libnou a do Zdoňova naleznete v galerii na tomto odkaze


   A jak exkurzi, která se odehrála ve slunném počasí prvního květnového čtvrtka, viděly nové účastnice, Káťa Káňová a Zuzka Závodná z 5.X, čtěte níže. 


   Ve čtvrtek 4. 5. 2023 se 17 studentů Gymnázia Trutnov účastnilo exkurze s názvem krajinou Sudet ll. Podívali jsme se do míst, kde se dříve nacházela německá vesnice Libná, která je dnes již zaniklá, a to kvůli odsunu původních německých obyvatel. Po pečlivém průzkumu zbytků staveb, starých studní a lomů jsme se vydali do vesnice Zdoňov, kde na nás čekal pan Petr Bergmann, který nás vzal na hřbitov u místního kostela, kde nás seznámil s problematikou regionu Broumovska, otevřel prostor pro diskuzi a dveře do kostela. Na závěr nás ještě provedl po Zdoňově a ukázal krásu typické broumovské architektury, případně to, jak necitlivě byla upravována. Děkujeme za krásný a poučný slunečný den


AUTOR ČLÁNKU

Mgr. Jiří Svoboda

Mgr. Jiří Svoboda

Ve školním roce 2023-2024 jsem třídním 4.X. Biologii učím ve třídách 1.X, 2.X, 3.X, 4.X a 5.X. Zeměpis vyučuji ve třídách 1.X, 3.X, 4.X, 6.X a ve čtvrtých ročnících volitelný zeměpis. Funguji jako koordinátor environmentální výchovy a jako předseda předmětové komise biologie, zeměpisu a chemie.

PŘÍSPĚVKY KATEGORIE ZEMĚPIS