Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Rozeslali jsme pozvánky k přijímacím zkouškám

Rozeslali jsme pozvánky k přijímacím zkouškám


Oficiální pozvánky k přijímacím zkouškám byly odeslány zákonným zástupcům uchazečů v souladu s platnou legislativou formou doporučeného dopisu s doručenkou (obálka s modrým pruhem). Pozvánky byly předány na poštu ve dnech 24. března 2023 (čtyřletý obor) a 27. března 2023 (osmiletý obor). Jen v několika případech (pokud jí zákonný zástupce disponuje) byla pozvánka zaslána prostřednictvím datové schránky. Vzor pozvánky je k dispozici v přiloženém souboru. V tuto chvíli by mohly být všechny pozvánky již doručeny. Pokud jste dosud pozvánku neobdrželi, a ani jste ve schránce nenašli výzvu k vyzvednutí doručované písemnosti, kontaktujte kancelář gymnázia (499 840 093 nebo gtu@gymnaziumtu.cz


Neoficiální pozvánky generované ze systému CERTIS (provoz zajišťuje CERMAT) jsou zasílány pouze jako doplňková informace e-mailem pouze těm uchazečům, kde byl v přihlášce uveden nějaký e-mailový kontakt. I vzor této pozvánky k JPZ je k dispozici v příloze. 

PŘILOŽENÉ SOUBORY


Název Popis Stažení
pozvanka-osmileti-2023-vzor.pdf Oficiální pozvánka osmiletí vzor STÁHNOUT
pozvanka-ctyrleti-2023-vzor.pdf Oficiální pozvánka čtyřletí vzor STÁHNOUT
jpz2023-pozvanka-k-jednotne-zkousce-cermat-vzor.pdf Neoficiální pozvánka CERMAT osmiletí vzor STÁHNOUT
jpz2023-pozvanka-k-jednotne-zkousce-cermat-vzor4.pdf Neoficiální pozvánka CERMAT čtyřletí vzor STÁHNOUT