Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Typové úlohy pro přírodovědně-vlastivědný test

Na níže uvedeném odkazu jsou k dispozici vzorové typové úlohy přírodovědně-vlastivědného testu určeného pro uchazeče o vzdělávání osmiletého oboru.

Odkaz
Školní kolo biologické olympiády

Školní kolo biologické olympiády


     Letošní ročník biologické olympiády, ročník již 57., zpracovával pro kategorii C a D téma „Bezlesí“. Ve školním kole se jej zúčastnilo celkem 15 studentů primy až kvarty. V pátek 10. února se celkem tři hodiny věnovali všem třem soutěžním částem, tedy testu z teoretických znalostí, z poznávání organismů a praktického laboratorního úkolu. Pro kategorii C byl laboratorní úkol zaměřen na zkoumání a popis klíčních rostlin, pro kategorii D pak na porovnávání dužnatých plodů. 


     Více než polovina soutěžících žáků dosáhla na 60% bodový zisk, což znamená, že podle pravidel soutěže jsou úspěšnými řešiteli. Výsledky ukazují přiložené tabulky. Na konci února došlo i k přijetí našich studentů do okresních kol biologické olympiády. Díky vysokým bodovým ziskům bude v každé kategorii reprezentovat naši školu vždy pětice studentů. Před nimi teď leží vstupní úkol, tedy praktické pozorování v terénu, který musí zpracovat a odevzdat jako podmínku účasti v okresním kole. 


     Všem deseti postupujícím přejeme minimálně stejně vynikající výsledky a všem účastníkům děkujeme, že si na tuto vskutku nelehkou a obsáhlou soutěž udělali čas.


     Další díky patří kvintánům – Zuzce Závodné a Tadeáši Kašparovi, kteří celý leden připravovali soutěžící poznávací část olympiády.


     A neposlední dík náleží Nadačnímu fondu Gymnázia Trutnov, který soutěž finančně podpořil a všem tak nadělil sladké odměny a prvním třem v každé kategorii pak poukázky na nákup kvalitních papírenských potřeb v obchodu TK Obaly. 


     Drobná obrazová dokumentace v sekci Galerie na tomto odkazu.   


     Výsledkové listiny pro okres Trutnov jsou k dohledání na tomto odkazu

AUTOR ČLÁNKU

Mgr. Jiří Svoboda

Mgr. Jiří Svoboda

Ve školním roce 2022 - 2023 jsem třídním 3.X. Biologii vyučuji ve třídách 1.X, 2.X, 3.X. Zeměpis vyučuji ve třídách 2.X, 3.X, 5.X, 7.X, 3.A, 3.B a ve třetích ročnících volitelný zeměpis. Funguji jako koordinátor environmentální výchovy a jako předseda předmětové komise biologie, zeměpisu a chemie.

PŘÍSPĚVKY KATEGORIE BIOLOGIE