Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Typové úlohy pro přírodovědně-vlastivědný test

Na níže uvedeném odkazu jsou k dispozici vzorové typové úlohy přírodovědně-vlastivědného testu určeného pro uchazeče o vzdělávání osmiletého oboru.

Odkaz
Třídní schůzky a konzultace

Třídní schůzky a konzultace


Blíží se konec prvního čtvrtletí probíhajícího školního roku, a tak opět přichází pozvánka na třídní schůzky a konzultační odpoledne. Schůzky se uskuteční  ve čtvrtek 24. listopadu 2022 v budově gymnázia. Rozpis kmenových učeben i konzultačních místností bude vyvěšen na místě. Rodiče budou mít možnost získat průběžné i aktuální organizační informace a rovněž informace o prospěchu a chování studentů v tomto čtvrtletí. 


Třídní schůzky začnou v 16:00 hodin, konzultace budou probíhat v časovém rozmezí 16:20 - 18:00 hodin. 


Pokud Vám nabízený termín konzultací  nevyhovuje, můžete si s jednotlivými vyučujícími sjednat individuální setkání.


Těšíme se na Vás! 

AUTOR ČLÁNKU

Mgr. Petra Tichá

Mgr. Petra Tichá

Pracuji jako zástupkyně ředitele. Učím německý jazyk ve třídách 8.X a 3.A a 3.B a dále německou konverzaci v maturitním ročníku.

PŘÍSPĚVKY KATEGORIE VEDENÍ