Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Projektový týden je za námi

Projektový týden je za námi


Ve dnech od 3. do 7. října se na našem gymnáziu uskutečnil premiérový projektový týden. Účastnili se ho žáci z nižšího i vyššího gymnázia, ale mladší studenti si ho užívali o den déle. Každé třídě byly přiděleny 2 až 3 předměty, kterým se v rámci projektu učitelé spolu se svými studenty věnovali jinak než v běžné výuce.

Práce na projektech probíhala nejen ve škole, ale i mimo ni – například žáci třetího ročníku během hodin společenských věd navštívili městský úřad, kde se setkali s místostarostou Trutnova Tomášem Eichlerem. Druhý ročník se podílel na tvorbě časopisu a televizní reportáže, které mapovaly dění ve škole. Třída 2. A věrně natočila jednu z povídek Jana Nerudy – Doktor Kazisvět.

V kvartě se ve spolupráci tří předmětů (ČJ, VV, HV) věnovali uměleckým směrům, jedna skupina zahrála například loutkové divadlo v duchu baroka. Maturanti si vyslechli přednášku pana doktora Bílka z organizace KRNAP, zatímco studenti primy se seznámili s novým stylem vyučování informatiky a prakticky propojili výuku biologie a zeměpisu sledováním organismů pod mikroskopem nebo malováním na nafukovací balónek představující naši planetu Zemi.

Názory učitelů i studentů na průběh projektového týdne se různily. Studenti nižších ročníků vypadali spokojení, zatímco někteří z vyšších tříd přednesli věcnou kritiku, a proto se koncept takto pojatého vyučování bude ještě vylepšovat.

Anna Červíčková, Ema Buryánková a Ema Kneifelová, 6. X GALERIE

AUTOR ČLÁNKU

Mgr. Petra Tichá

Mgr. Petra Tichá

Pracuji jako zástupkyně ředitele. Učím německý jazyk ve třídách 1.A a 1.B, 4.A a 4.B a dále německou konverzaci v maturitním ročníku.

PŘÍSPĚVKY KATEGORIE VEDENÍ