Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Závěr školního roku provoněly bramboráky

Závěr školního roku provoněly bramboráky


Na závěr školního roku si dala se studenty a učiteli trutnovského gymnázia dostaveníčko divadelní múza. Studenti sekundy pod vedením Blanky Neubergové nacvičili autorskou divadelní hru Bramboráková pohádka, kterou napsal Luděk Hašek. Ve středu 29. června předvedli své dramatické nadání svým rodičům a blízkým a ve čtvrtek 30. června vystoupili před svými učiteli. Obě představení byla odměněna dlouhotrvajícím potleskem a spokojení diváci nešetřili chválou.

Na realizaci pohádky se podílely i ostatní třídy nižšího gymnázia a velký dík patří i dalším pedagogům. Pavla Hodasová si vzala na starost výtvarnou stránku, Evě Kudynová se studenty nacvičila písničky a Markéta Řezníčková zajišťovala organizaci celého projektu.

Opět se ukázalo, že spojení nadšení, kreativity a erudice přináší i nad rámec školní výuky své důležité ovoce a sbližuje studenty, učitele i rodinné příslušníky společnou myšlenkou – že i ve složitých dobách věříme, že dobro zvítězí.

                                                                                                                                              Luděk Hašek

 GALERIE