Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Úřední hodiny o prázdninách

Informace o úředních hodinách během letních prázdnin 2022 najdete na níže uvedeném odkazu.

Odkaz
Skvělý úspěch studenta našeho gymnázia Antonína Schmieda

Skvělý úspěch studenta našeho gymnázia Antonína Schmieda


Hradec Králové - Dne 16. 6. 2022 se na na krajském úřadě Královéhradeckého kraje uskutečnila tisková konference, na kterou byli pozváni také zástupci Gymnázia Trutnov.

 

Hlavním pozvaným byl student Antonín Schmied, jehož logo pro X. zimní olympiádu dětí a mládeže ČR 2023 bylo vyhlášeno jako nejlepší z návrhů přihlášených do soutěže, kterou vyhlásil kraj pro žáky středních škol (viz tisková zpráva).

 

Nejdříve jsme byli přivítáni pracovníky tiskového oddělení a poté se setkali s hejtmanem Martinem Červíčkem a Arnoštem Štěpánkem, náměstkem hejtmana pro oblast školství a sport. Oba představitelé vyjádřili obdiv nad profesionalitou zpracování a uznale hovořili o schopnostech přítomného studenta Gymnázia Trutnov.

 

Následovalo pozvání do konferenčního sálu před přítomné novináře, fotografy a kameramany. Antonín Schmied zasluhuje zvláštní uznání, neboť pohotově zvládl čelit dotazům hejtmana a přítomných novinářů týkajících se okolností vzniku loga, jeho symboliky, technice zpracování i časové náročnosti vyhotovení.

 

Hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček následně předal Antonínovi Schmiedovi poukaz v hodnotě 10.000,- Kč. Po skončení tiskové konference byl Antonín vyzván, aby předstoupil před kamery přítomných televizních štábů ke krátkému rozhovoru a na závěr došlo ke společnému fotografování s náměstkem hejtmana Arnoštem Štěpánkem.

 

Také já gratuluji Antonínu Schmiedovi k mimořádnému úspěchu, jeho logo bude doslova pochodní X. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2023.

 

Karel Urban, zástupce ředitele Gymnázia Trutnov

 

Tisková zpráva

 

16. 6. 2022

Zimní olympiáda 2023 ve Špindlu má své logo, autorem je žák trutnovského gymnázia 

Královéhradecký kraj představil logo pro Hry X. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2023 (ODM), jejímž centrem se v lednu 2023 stane Špindlerův Mlýn. Logo vzešlo ze 101 návrhů soutěže, kterou vyhlásil kraj pro žáky středních škol. Porota složená z profesionálů v oboru grafiky, marketingu a zástupců kraje vyhodnotila jako nejlepší návrh Antonína Schmieda z trutnovského gymnázia. Kraj ho ocenil poukazem na nákup zboží v hodnotě 10 tisíc korun. 

„Do příprav olympiády, kterou jako pořadatelé v lednu 2023 organizačně zajišťujeme v Královéhradeckém kraji, jsme zapojili středoškoláky, aby tvůrčím způsobem přispěli k přípravě této akce a zároveň si vyzkoušeli, jak vypadá reálná práce na komerčních zakázkách. Zcela záměrně jsme nechali podobu grafického návrhu loga tak, aby jeho autoři nebyli limitováni technikou tvorby. Důležitý byl originální nápad a myšlenka, nikoliv formát návrhu. Vítězné logo splňuje vše a mě těší, že autorem je žák z naší krajské školy Antonín Schmied, kterému gratuluji,“ řekl hejtman Martin Červíček.

Základní podoba loga ODM je pevně definovaná podle grafického manuálu Českého olympijského výboru. Středoškoláci měli za úkol vytvořit symbol pořadatele, který je jedinečný pro konkrétní hry v daném roce a místě konání. Soutěžící tvořili návrh v libovolném grafickém editoru, ale museli splnit požadovaná kritéria: originalitu, odlišnost, použitelnost, jednoduchost, grafickou čistotu a souvislost s olympiádou dětí a mládeže v zimní verzi.

 

  „Žáci dostali unikátní možnost prakticky využít své schopnosti a dovednosti. K dispozici měli sérii pěti edukačních videí včetně jednoduchého návodu, jak tvořit loga a na co si dát pozor. Příjemně nás překvapil zájem ze strany škol, do soutěže došlo 101 návrhů z 19 škol. Byli jsme velmi překvapeni vysokou úrovní prací studentů a odborná porota se v hodnocení jednoznačně shodla. Vítězné logo Antonína Schmieda z Gymnázia Trutnov doslova zaplaví všechna sportoviště a jako bonus nám ještě umožní výrobu symbolu olympiády kulich, který se v zimě určitě bude hodit a účastníkům her zůstane jako vzpomínka na Královéhradecký kraj,“ doplnil náměstek hejtmana Arnošt Štěpánek odpovědný za oblast školství a sportu.

ODM se v Královéhradeckém kraji uskuteční 22. až 27. ledna 2023 a mladým sportovcům ze všech krajů republiky nabídne zázemí zimních středisek ve Špindlerově Mlýně a Vrchlabí i sportovišť v Trutnově a Nové Pace. 



GALERIE

AUTOR ČLÁNKU

Ing. Karel Urban, CSc.

Ing. Karel Urban, CSc.

Zástupce ředitele školy, předseda ŠSK a vyučující tělesné výchovy ve třídách: 1. X - chlapci 3. X - chlapci 3. B - chlapci

PŘÍSPĚVKY KATEGORIE TĚLESNÁ VÝCHOVA