Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Informace pro studenty budoucí 1.A, 1.B a primy (1.X)

Informace pro studenty budoucí 1.A, 1.B a primy (1.X)


Zahájení školního roku 2022-23 proběhne ve čtvrtek 1. září 2022 v 8 hodin v kmenových učebnách (budou vyznačeny po vstupu do školy).

Úvodní třídní schůzka pro rodiče se bude konat v pondělí 5. 9. 2022 od 16 hodin.

Učebnice

Studentům primy budou zapůjčeny školou s výjimkou pracovních sešitů. Studenti 1.A a 1.B si učebnice kupují.  V pátek 2. 9. 2022 proběhne na škole burza učebnic, kde budou 2. ročníky prodávat učebnice nastupujícím studentům. Učebnice je možno také koupit od kamarádů, ale musí odpovídat aktuálnímu seznamu učebnic zveřejněnému na webových stránkách Gymnázia Trutnov https://www.gymnaziumtu.cz/files/ucebnice-2022-2023.pdf. Učebnice 2. cizích jazyků budou upřesněny podle pokročilosti studentů a lze je objednat stejně jako chybějící tituly na začátku září ve škole.

Přihlašování ke stravování

Přihlášku ke stravování si vyplníte, stáhnete nebo vytisknete v přiložených souborech na https://www.gymnaziumtu.cz/stranka/skolni-jidelnaVyplněnou horní polovinu (i oskenovanou nebo foto) pošlete prosím do pátku 19. 8. 2022 na mail guntherova@gymnaziumtu.cz. V dolní polovině jsou důležité informace pro Vás (číslo účtu, KS, SS, ceny obědů). Student bude vedoucí školní jídelny zaregistrován do systému a obdrží mailem přihlašovací údaje a variabilní symbol nutný k zaslání peněz na účet strávníka. Po zaslání peněz lze objednat stravu již na 1. 9. a na další dny na https://www.strava.cz/strava/stravnik/prihlaseni . Pro vydání oběda je třeba aktivovat kartu ISIC (viz níže). To lze udělat buď přímo v přihlašovacím boxu u jídelny (1. září za pomoci třídního učitele a vedoucí školní jídelny hromadně v celé třídě), nebo individuálně u okénka vedoucí školní jídelny. Pro aktivaci je třeba znát přihlašovací údaj zaslaný v úvodním mailu od vedoucí školní jídelny. 1. září odevzdá student třídnímu učiteli originál přihlášky ke stravování podepsaný zákonným zástupcem.

Pokud nemáte možnost zaslat přihlášku mailem do 19. 8. 2022 k zaregistrování předem, dostavte se osobně v pracovních dnech od 25. 8. do 1. 9. 2022 od 9 do 10 hodin (do odbavení posledního čekajícího) k okénku u školní jídelny.

Nemá-li student kartu ISIC, musí si pořídit čip (115 Kč), který slouží ke vstupu do budovy a pro výdej obědů.

Cizí jazyky

Podle průzkumu dosavadní výuky cizích jazyků u nastupujících studentů 1.A a 1.B počítáme s otevřením 3 skupin němčiny (podle pokročilosti) a 1 skupiny francouzštiny (pokročilí společně se začátečníky). Studenti, kteří se učili rusky, si musí vybrat mezi němčinou a francouzštinou. I němčináři, kteří se německy učili krátce, mají možnost přestoupit na francouzštinu.

 

 

Studentský průkaz ISIC

Naše škola vydává studentům mezinárodní studentský průkaz ISIC (www.isic.cz). Tento průkaz je především identifikačním dokladem, který potvrzuje studium na naší škole, ale rovněž funguje jako mezinárodně uznávaný doklad studenta, akceptovaný ve 130 zemích světa.

Co přináší ISIC vydaný přes naši školu?

  • Funguje jako čipová karta na vstup do školy/ do jídelny/ přístup ke kopírce. Nemusíte svému synovi/své dceři tedy již pořizovat speciální čip (115,- Kč).
  • Je oficiálním průkazem studenta naší školy.
  • Mnohými institucemi je uznáván jako plnohodnotné potvrzení o studiu (např. dopravní podniky).
  • Školní ISIC není nutné si každý rok pořizovat znovu – vydaný průkaz zůstává držiteli po celou dobu studia; licence ISIC je však platná pouze od září do konce následujícího kalendářního roku (16 měsíců), po roce se následně student může rozhodnout, zda si zakoupí prodlužovací známku ISIC, kterou získá pouze ve škole.
  • Školní ISIC je levnější!

o   Prvotní pořízení průkazu stojí 350,- Kč.

o   Cena prodloužení v dalších letech je pouze 250,- Kč.

o   V případě ztráty či zničení vystavujeme duplikát za 100,- Kč.

(ISIC v běžné distribuci stojí 500,- Kč každý rok, průkaz není možné využívat pro školní účely a ve škole nelze prodloužit jeho platnost.)

Pokud se rozhodnete pro objednání karty ISIC (velmi doporučujeme), doručte do kanceláře školy vyplněnou a podepsanou žádost o vydání průkazu a barevnou fotografii průkazového formátu s čitelně napsaným jménem na druhé straně a příslušnou finanční částku. Přihlášku je možné odevzdat do 30. 6. 2022 (v pracovní dny v časech 8:00 až 14:00 hodin). Individuální dodatečné žádosti v průběhu školního roku nebudou vyřizovány.

 

Hotový průkaz vydá studentům třídní učitel 1. září (možná hromadná aktivace pro výdej obědů).

 

V přiložených souborech najdete žádost o vystavení průkazu ISIC. Seznam studentů po rozdělení do tříd 1.A a 1.B přiložím do emailu, který studenti i rodiče obdrží.PŘILOŽENÉ SOUBORY


Název Popis Stažení
zadost-isic-vse-edit.pdf Žádost o kartu ISIC - editovatelná STÁHNOUT

AUTOR ČLÁNKU

Mgr. Petra Tichá

Mgr. Petra Tichá

Pracuji jako zástupkyně ředitele. Učím německý jazyk ve třídách 1.A a 1.B, 4.A a 4.B a dále německou konverzaci v maturitním ročníku.

PŘÍSPĚVKY KATEGORIE VEDENÍ