Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Ukončili jsme vyřizování odvolání ve škole

Ukončili jsme vyřizování odvolání ve škole


V úterý 31. května 2022 byla odevzdáním posledního zápisového lístku naplněna kapacita v budoucích prvních ročnících obou oborů (čtyřletý i osmiletý). Ve středu 1. června 2022 pak byla všechna odvolání, kterým jsme již nemohli vyhovět ve škole (proces autoremedury), předána k dořešení nadřízenému orgánu, kterým je Královéhradecký kraj. Vzhledem k tomu, že momentálně není k dispozici žádné volné místo, nepředpokládám v této záležitosti další pohyb a změny. 


Nyní probíhá rozdělení přijatých uchazečů čtyřletého oboru do tříd a ještě v průběhu června vyzveme prostřednictvím e-mailu nové žáky k součinnosti při objednávání školní ISIC karty a stejnou formou předáme i další nezbytné informace. 


Petr Skokan, 2. 6. 2022