Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Den otevřených dveří bude v náhradním termínu v pondělí 24. ledna 2022

Podrobnější informace jsou k dispozici na níže uvedeném odkazu.

Odkaz
Od pondělí 22. listopadu se vrací plošné testování žáků

Od pondělí 22. listopadu se vrací plošné testování žáků


Mimořádné opatření MZ ČR ze dne 19. 11. 2021 upřesňuje a rozšiřuje pravidla, podle nichž bude v následujících týdnech ve školách probíhat screeningové testování. Podle momentálně dostupných informací by testování mělo probíhat v termínech 22. a 29. 11. 2021 a pokračovat i 6. a 13. prosince 2021. Testovat se bude RAT (rychlý antigenní test) neinvazivní metodou výtěrem z přední části nosu. Testování je povinné, ale existuje řada výjimek nebo náhradních variant řešení. 


Testovat se nemusí:


  • žáci, kteří mají nejméně 14 dnů ukončené očkování
  • žáci, kteří prodělali onemocnění COVID ne dříve než před 180 
  • žáci, kteří v den testování doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test).

Testování se provádí v pondělí ráno za dodržení dalších podmínek (nasazený respirátor nebo rouška, který se sejme pouze v okamžiku provedení stěru). Osoba, která je při screeningovém testování vyhodnocena jako pozitivní, musí v nejbližším možném okamžiku opustit školu (do té doby setrvá v karanténní místnosti) a následně podstoupit konfirmační (potvrzovací) PCR test na odběrovém místě. Vzhledem k tomu, že se testuje v pondělí ráno, neměl by mít případný pozitivní záchyt dopad na spolužáky v podobě nařízení karantény.


Pokud není žák z důvodu nepřítomnosti testován v pondělí ráno, je povinen se za stejných režimových opatření testovat při prvním příchodu do školy. Za tímto účelem kontaktuje svého třídního učitele. Není-li dostupný, kontaktuje kancelář školy. Do provedení testu je povinen mít po celou dobu nasazený respirátor. 


Testování není bariérové, což znamená, že žák, který se odmítne testování zúčastnit a nevztahují se na něj  výše uvedené výjimky, může ve škole zůstat, ale je povinen mít nasazený respirátor po celou dobu pobytu ve škole. Kromě toho se na něj v takovém případě vztahují další režimová opatření.


Velmi podrobné informace k testování i aktuálně platným covidovým pravidlům jsou k dispozici na speciálním webu MŠMT zde.