Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Úřední hodiny o prázdninách

Informace o úředních hodinách během letních prázdnin 2022 najdete na níže uvedeném odkazu.

Odkaz
Třídní schůzky proběhnou online

Třídní schůzky proběhnou online


Třídní schůzky se vzhledem ke zhoršující covidové situaci uskuteční v úterý 16. 11. 2021 online. Proběhne pouze společná část, kdy třídní učitelé předají obecné organizační informace a informace o prospěchu. Komunikace proběhne přes Google Meet a bude organizována  přes kurzy v Google Classroom, které mají založeny pro své studenty třídní učitelé. Podrobnosti k přihlášení do videokonference a čas jejího zahájení předají právě třídní učitelé přes Bakaweb. 


Výsledky vzdělávání jednotlivých studentů za první čtvrtletí budou k dispozici tradičním způsobem v Bakawebu. Pro individuální konzultace kontaktujte v případě potřeby konkrétní vyučující a domluvte se společně na nejvhodnější formě komunikace (včetně případných individuálních konzultací prezenční formou).