Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Den otevřených dveří bude v náhradním termínu v pondělí 24. ledna 2022

Podrobnější informace jsou k dispozici na níže uvedeném odkazu.

Odkaz
Exkurze 4.X do KCEV

Exkurze 4.X do KCEV


     Ve čtvrtek 4. listopadu se třída 4.X zúčastnila výukového programu Krkonošského centra environmentálního vzdělávání při Správě KRNAP. Architektonicky zajímavá stavba centra KRTEK nás ukryla před deštěm a pod vedením lektorů Daniela Bílka a Lucie Koďouskové v něm proběhla dvojice programů o Krkonoších.


     Konkrétně o vývoji krajiny Krkonoš od jejich úplného geologického počátku až do současnosti. Po přestávce pak o působení vodních toků na krkonošskou přírodu. Vše zarámováno praktickými ukázkami tvarů zemského povrchu. Nabyté znalosti si studenti ověřili při opakovacích hrách. Ať již poznávání částí Krkonoš a přemýšlení o tom, který činitel a jak tvar vytvořil, nebo při sestavování časové osy od starohor až do dnešní doby.


     Výlet do času a prostoru našich domovských hor byl velmi přínosný a zdařilý. Kar, tor, trog, karling a mrazové růže. Ostružník, modráček, vranka a jeřáb sudetský. Nikdo již po dnešku nemůže tvrdit, že Sněžka je sopka...

,

    Fotografie z exkurze v sekci Galerie na tomto odkazu.

AUTOR ČLÁNKU

Mgr. Jiří Svoboda

Mgr. Jiří Svoboda

Ve školním roce 2021 - 2022 jsem třídním učitelem 2.X. Biologii vyučuji ve třídách 1.X, 2.X, 2.A. Zeměpis vyučuji ve třídách 1.X, 2.X, 3.X, 6.X, 2.A, 2.B, 3.A a 3.B. Funguji jako koordinátor environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.

PŘÍSPĚVKY KATEGORIE BIOLOGIE