Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Prodej vstupenek na akce spojené s oslavami 100 probíhá přes rezervační systém předprodeje SCT UFFO

Pokud si chcete zakoupit vstupenky na společenský večer (v pátek 22. 10. 2021) nebo hudební večer (v sobotu 23. 10. 2021) navštivte web SCT UFFO - viz odkaz. Děkujeme, že máte zájem o akce spojené s výročím školy a chcete naše aktivity podpořit.

Odkaz
Výsledky voleb do Školské rady Gymnázia Trutnov

Výsledky voleb do Školské rady Gymnázia Trutnov


Ve dnech 6. a 7. října 2021 proběhly volby do Školské rady Gymnázia Trutnov pro následující tříleté funkční období. Konkrétně se jednalo o volby do třetiny rady volené zákonnými zástupci nezletilých žáků a žáky zletilými, i volby do třetiny rady volené pedagogickými pracovníky školy. 


Průběh voleb do třetiny rady zastupující ZZ nezletilých žáků a žáky zletilé poznamenala skutečnost, že se tentokrát nevolilo v době konání třídních schůzek (nebylo odkladu), takže volební účast byla nižší. Dvacetiprocentní hranici stanovenou pro platnost výsledků, se však překročit podařilo, takže volby jsou platné a není nutné je opakovat. Nejvíce hlasu a také mandát zastupovat svoje voliče získaly JUDr. T. Snopková Ph.D. a MUDr. D. Lennerová Závodná. Poděkování za ochotu kandidovat a angažovat se v práci rady však náleží všem třem kandidujícím dámám.   . 


Volby do třetiny rady volené pedagogickými pracovníky školy proběhly ve stejném termínu. Oba navržení kandidáti byly ve volbách potvrzeni, takže pedagogické pracovníky školy bude nadále v nadcházejícím funkčním období v radě zastupovat PaedDr. Libor Turek a nově Mgr. Jiří Svoboda. Oficiální oznámení výsledků voleb (v obou volených třetinách) je přiloženo. 


Vedle zvolených členů tvoří zbývající třetinu zástupci jmenovaní zřizovatelem. Jsou jimi Mgr. Lucie Potůčková a Adam Valenta. 


Poděkování za aktivitu i práci v radě náleží také všem členům, kteří v ní působili v uplynulém funkčním období.  

PŘILOŽENÉ SOUBORY


Název Popis Stažení
vysledky-sr-rodice-2021p.pdf Výsledky voleb do školské rady 2021 - ZZ a studenti STÁHNOUT
vysledky-sr-pedagogove-2021p.pdf Výsledky voleb do školské rady 2021 - pedagogičtí pracovníci STÁHNOUT