Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Prodej vstupenek na akce spojené s oslavami 100 probíhá přes rezervační systém předprodeje SCT UFFO

Pokud si chcete zakoupit vstupenky na společenský večer (v pátek 22. 10. 2021) nebo hudební večer (v sobotu 23. 10. 2021) navštivte web SCT UFFO - viz odkaz. Děkujeme, že máte zájem o akce spojené s výročím školy a chcete naše aktivity podpořit.

Odkaz
Volby do školské rady budou ve dnech 6. a 7. října 2021

Volby do školské rady budou ve dnech 6. a 7. října 2021


Jak jsme informovali již na počátku září, na trutnovském gymnáziu se v příštích dnech uskuteční volby do školské rady. Během přípravného období se podařilo sestavit seznam kandidátů, kteří se volebního klání aktivně zúčastní. Z této trojice, které již nyní patří dík za angažovanost a ochotu přijmout na sebe zodpovědnost práce v radě, budou zvoleni dva členové (přesněji řečeno dvě členky, protože všechny tři kandidátky jsou tentokrát ženy) do třetiny rady volené zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky. 


Seznam kandidátek se základními informacemi, které je voličům představí, budou od úterý k dispozici ve škole a zároveň budou všem oprávněným voličům zaslány přes Bakaweb. Oprávněnými voliči jsou, jak již bylo napsáno, zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci školy (ke dni konání voleb).  


Vlastní volby do této třetiny rady proběhnou ve dnech 6. a 7. října 2021 (oba dny od 8:00 do 15:30). Volební lístky budou k dispozici v kanceláři školy a současně budou zaslány spolu s ostatními informacemi přes Bakaweb.

 

A jakým způsobem je možné se voleb zúčastnit a odevzdat volební lístek?

 

a) osobně v kanceláři Gymnázia Trutnov (vhodné pro zletilé žáky, ale i zákonné zástupce nezletilých, kteří se chtějí nebo mohou zastavit přímo ve škole)

 

b) dálkovým způsobem - sdělením zprávou Komens přes Bakaweb z účtu oprávněného voliče adresovanou na Ředitelství. Ke zprávě je nezbytné přiložit sken nebo foto podepsaného hlasovacího lístku. Každý volič může hlasovat pouze jednou, hlasování dálkovým způsobem je nezbytné provést v době konání voleb , jinak bude neplatné.


Prosím všechny zainteresované o odpovědný přístup. Volby budou platné pouze v případě, kdy se zúčastní alespoň 20 % oprávněných voličů. V opačném případě by se volby musely opakovat. 


Petr Skokan