Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Prodej vstupenek na akce spojené s oslavami 100 probíhá přes rezervační systém předprodeje SCT UFFO

Pokud si chcete zakoupit vstupenky na společenský večer (v pátek 22. 10. 2021) nebo hudební večer (v sobotu 23. 10. 2021) navštivte web SCT UFFO - viz odkaz. Děkujeme, že máte zájem o akce spojené s výročím školy a chcete naše aktivity podpořit.

Odkaz
Krajinou Sudet - Debrné u Trutnova

Krajinou Sudet - Debrné u Trutnova


V sobotu 2. října se patnáct studentů vyššího stupně gymnázia za doprovodu Jiřího Svobody vypravilo do zaniklé obce Debrné (Döberle). Jednalo se o první terénní vycházku tohoto typu, která je součástí nového projektu Gymnázia Trutnov "Krajinou Sudet". Ten byl podpořen z Mimořádných účelových prostředků Královehradeckého kraje. Podstatou projetu je seznámit studenty s okolím jejich domova, historií původních obyvatel, stavem současné krajiny. 


Objevování zbytků staveb, dobrodružství z prozkoumávání utajených míst. Poučení z toho, že pár kilometrů od města je taková krajina s takovým osudem. Vznikající či utužená kamarádství - do prudkého kopce nebo přes potok se vždy nabídla pomocná ruka. 


Všechny vycházky a exkurze v rámci projektu jsou následně zhodnoceny i s odborníkem. Tím bude v pondělí PhDr. Ondřej Vašata z Muzea Podkrkonoší. 


Více v sekci Galerii na tomto odkazu

AUTOR ČLÁNKU

Mgr. Jiří Svoboda

Mgr. Jiří Svoboda

Ve školním roce 2021 - 2022 jsem třídním učitelem 2.X. Biologii vyučuji ve třídách 1.X, 2.X, 2.A. Zeměpis vyučuji ve třídách 1.X, 2.X, 3.X, 6.X, 2.A, 2.B, 3.A a 3.B. Funguji jako koordinátor environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.

PŘÍSPĚVKY KATEGORIE ZEMĚPIS