Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Prodej vstupenek na akce spojené s oslavami 100 probíhá přes rezervační systém předprodeje SCT UFFO

Pokud si chcete zakoupit vstupenky na společenský večer (v pátek 22. 10. 2021) nebo hudební večer (v sobotu 23. 10. 2021) navštivte web SCT UFFO - viz odkaz. Děkujeme, že máte zájem o akce spojené s výročím školy a chcete naše aktivity podpořit.

Odkaz
Naši studenti slavili 100 let Gymnázia Trutnov

Naši studenti slavili 100 let Gymnázia Trutnov


Naši studenti oslavili 100 let Gymnázia Trutnov


Škola hrou. To už hlásal Jan Ámos Komenský. A stejně tak byl pojat studentský den na naší škole, který proběhl v pátek 23. září. Pod heslem 100 GTU „My to dáme!“ si všichni studenti připomněli opravdu významné jubileum naší školy. A jak jinak než herní formou. Na úvodním společném zahájení ve sportovní hale všechny přivítal ředitel školy Mgr. Petr Skokan.  Stručně připomněl stoletou historii školy a popřál jednotlivým třídám hodně zdaru při plnění následujících úkolů. Ty čekaly na studenty po celé škole. Co předmět, to krátký vědomostní, kreativní či pohybový úkol, v kterém vždy rezonovala číslice 100. Na úspěšném splnění se podílela celá třída. Cílem bylo získat dostatek bodů, aby v celkovém součtu třída dosáhla na symbolickou stovku. Střídavě bylo třeba použít vědomosti, postřeh, důvtip, nápad či pohybovou dovednost. A to se dařilo měrou vrchovatou. Třídy se postupně ke kýžené stovce dopracovaly. Odměnou jim byl na zakončení v hale GTU předán pamětní list a symbolická sladká studentská pečeť. Tečku za povedenou akcí udělala populární skladba Za 100 let, při které si člověk chtě nechtě uvědomí, jak ten čas nezadržitelně běží …   


Studenti i kantoři, kteří program připravili, si netradičně užili páteční dopoledne a stali se tak součástí oslav sta let českého gymnázia v Trutnově, které budou pokračovat v hlavním bloku 22. – 23. října Dnem otevřených dveří a společenským večerem v Uffu. Všichni jste na tyto dny srdečně zváni. GALERIE

AUTOR ČLÁNKU

Mgr. Zdeněk Honzera

Mgr. Zdeněk Honzera

učitel Tv

PŘÍSPĚVKY KATEGORIE TĚLESNÁ VÝCHOVA