Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Večerní předplatné Klicperova divadla na školní rok 2021/2022

Večerní předplatné Klicperova divadla na školní rok 2021/2022


Večerní předplatné Klicperova divadla v Hradci Králové na školní rok 2021/2022 

Jako každoročně je nabízena možnost navštěvovat večerní představení Klicperova divadla v Hradci  Králové. Jde o 8 představení, která jsou pro studenty výrazně finančně zvýhodněná – poloviční cena  proti běžnému vstupnému (hrací dny – pondělí až čtvrtek, pátek výjimečně). I tento rok jsou připraveny  premiérové tituly, které neslibují jen novátorské postupy běžné pro tuto scénu, ale i „školní“ hodnoty,  neboť skladba představení se studentům bude jistě hodit při výuce českého jazyka a literatury. Vedle toho  jakýkoliv zážitek, vůči kterému se musíme vymezit, zhodnotit ho, přináší nové poznání a novou kvalitu  života. Kromě toho večerní představení mají vysokou společenskou úroveň a festivalové akce (2 představení) nezaměnitelnou atmosféru. 

Cena předplatného na účastníka byla stanovena součtem divadelního předplatného, ceny  autobusové dopravy a snížena o příspěvek 300 Kč z Nadačního fondu Gymnázia Trutnov - celkové náklady  na účastníka tak činí 1600 Kč.Odjíždí se pravidelně v 17.15 od vlakového nádraží, návrat je odvislý od délky  představení, většinou jsme v Trutnově ve 22.30 – 23.00 h. Nazpět se jezdí přes Zelenou Louku, autobus  staví na zastávkách MHD (H. S. Město – sídliště, H. S. M. – Z. Louka, H. S. M. – Šestidomí) a končí opět u vlakového nádraží (pro mimotrutnovské je možné zastavit na trase Hradec Králové – Trutnov). 

Částku 1600 Kč převeďte na účet č. 2201589228/2010 do konce září 2021 (do zprávy pro příjemce  uveďte jméno a příjmení studenta). Vzhledem k výši částky umožňujeme abonentům i rozdělení platby do  dvou etap – pak je nutné zaplatit 1000 Kč do konce září 2021 a zbylých 600 Kč do konce ledna 2022.  Věříme, že toto umožní všem zájemcům účast. Je nutné si uvědomit, že přihlášené předplatné je vždy  potřeba zaplatit celé, neboť představení i místa v autobuse jsou objednána na rok dopředu a je nutné je  uhradit, ať už budou předplatitelem využita, nebo nebudou. Zároveň je možné se individuálně o termínech  plateb dohodnout, pokud by bylo třeba. Předplatné lze pořídit i např. pro dvojici, kdy si účastníci vlastní  dohodou rozdělí jednotlivá představení mezi sebe. Nicméně vzhledem k administrativě bude předplatné  napsáno na jednoho účastníka, který bude figurovat na přihlášce a jako plátce. 

Předplatné je určeno pro vyšší gymnázium (1. ročník/kvinta až maturitní ročník) a pro znalé kvartány  zajímající se o divadlo. Informace o organizaci návštěv představení jsou vždy na stránkách školy (v měsíčním  plánu), na webu a nástěnce nadačního fondu v přízemí a na nástěnce ve 2. patře budovy B. Prosíme účastníky o jejich sledování a žádáme je, aby organizátorům včas nahlásili svoji neúčast. Takto uvolněná  místa nabízíme zájemcům, kteří nemají zakoupeno předplatné, aby zbytečně nepropadla sedadla 

v autobuse a v hledišti. Vybrané peníze na konci školního roku přerozdělíme a vrátíme abonentům. Předplatné je školní akcí a abonenti musí dodržovat pravidla daná školním řádem GTU. Zároveň se  musí řídit aktuálně platnými protiepidemickými nařízeními (viz dále).  

Vzhledem k nutnosti objednat místa nejpozději do 17. září 2021 (pátek) a naplnit kapacitu autobusu  budou přihláškám přidělována pořadová čísla podle data odevzdání. Je možné, že pozdní přihlášky  nebudou z tohoto důvodu akceptovány, za což se předem omlouváme. Přihlášky odevzdávejte J. Stránské  nebo P. Machoňové (2. patro budovy B). 

Jitka Stránská (pověřena Nadačním fondem Gymnázia Trutnov)

Divadelní předplatné 2021/2022 a protiepidemická opatření 

Vážení potenciální abonenti, 

po vynucené pauze dlouhé rok a půl opět nabízíme milovníkům divadla studentské večerní předplatné,  doslova nabité středoškolskou klasikou. Program je slibný, publikum natěšené, zájemci ovšem musí mít na  zřeteli, že je nezbytné dodržovat všechna platná protiepidemická nařízení.  

Nyní (první zářijový týden 2021) je v platnosti nošení respirátorů v autobuse i v divadle (v předsálí o přestávce a v hledišti při představení). Kromě toho bude do divadla umožněn vstup pouze těm, kteří  prokážou tzv. bezinfekčnost. Lze tak učinit několika způsoby: 

doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní, 

doložit negativní RAT antigenní test starý nejvýše 72 hodin, 

absolvovat samotest na místě (zpoplatněno 60 Kč) a prokázat se negativním výsledkem, prokázat potvrzením poskytovatele zdravotních služeb podstoupení RAT antigenního testu za dozoru  zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby s negativním výsledkem nejvýše 24 hodin  před konáním akce, 

doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů  přede dnem konání akce, 

prokázat aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny  (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín) musí uplynout nejméně 14 dní. 

Podrobnější a zároveň aktuální informace naleznete na https://covid.gov.cz/situace/onemocneni obecne-o-opatrenich/system-o-n-t-ockovani-prodelana-nemoc-test a  

https://covid.gov.cz/situace/kultura/divadla.  

Je možné, že se pravidla změní – doufáme ve zmírnění, ovšem ani zpřísnění nelze zcela vyloučit. Změněné  podmínky a případně vládní opatření ale neznamenají automatický nárok na odstoupení od předplatného  a vracení peněz. K tomuto kroku by se přistoupilo pouze v případě, že by došlo k uzavření divadel. 

Jsme si vědomy toho, že nastavené podmínky nejsou komfortní, ale věříme, že se příznivci Thálie nenechají  odradit a najde se dostatek zájemců o obohacující divadelní zážitky. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Závazná přihláška studenta na večerní předplatné Klicperova divadla v Hradci Králové na školní rok 2021/2022 – nejzazší termín odevzdání 17. 9. 2021 (pátek) 

Přihlašuji se na večerní divadelní předplatné Klicperova divadla HK a zavazuji se, že uhradím náklady 1600 Kč  do konce září 2021, popř. 1000 Kč do konce září a 600 Kč do konce ledna 2022, převodem na účet  č. 2201589228/2010. 

Jméno a příjmení: ………………………………………………………………..……………..…… Třída: ………….….…. Telefonní kontakt na účastníka: ……………………….……………………..  

Číslo účtu plátce (pro vracení přeplatku): …………………………………………………….. 

Podpis účastníka: ……….……………..………..……… 

Podpis zákonného zástupce (pokud je účastník nezletilý): ……………..………………………………….………………. Datum: ………………………………………….. 

SKUPINA: S 

PRO STUDENTY STŘEDNÍCH ŠKOL 

Začátky představení v 19.00 hodin, hrací den  pohyblivý (pondělí až čtvrtek), volné sezení. 

OSM TITULŮ 

Tituly předplatného

Francis Scott Fitzgerald: VELKÝ GATSBY Erich Maria Remarque: TŘI KAMARÁDI Friedrich Schiller: ÚKLADY A LÁSKA 

Nikolaj Vasiljevič Gogol: ŽENITBA 

William Shakespeare: BENÁTSKÝ KUPEC 

+ tři kupony

představení festivalu Čekání na Václava (28. 9. – 28. 10. 2021) 

představení ve Studiu Beseda – LIDÉ, MÍSTA, VĚCI 

představení mez. festivalu Divadlo 

evropských regionů (24. 6. – 1. 7. 2022) 

TŘI KAMARÁDI 

Erich Maria Remarque (režie Petr Štindl) 

Robby, Otto a Gottfried. Kamarádi na život a na smrt.  Kamarádi ze zákopů první světové války. Tři kamarádi.  Kamarádství je taky to jediné dobré, co jim válka přinesla,  jenže ani po návratu z ní nepřicházejí lehké časy.  Demobilizovaní vojáci nemají ve vyhladovělém Německu  dvacátých let jednoduchý život, a tak si kromě každodenní  těžké práce ve společné autodílně musejí přivydělávat  všichni tři prodejem opravených automobilů a závoděním.  V den svých třicátých narozenin potkává jeden z nich,  Robby, osudovou dívku Patricii Hollmannovou, do které  se hluboce zamiluje a právě láska, obyčejná, silná a  ohrožená nepřízní osudu je to, pro co v bezvýchodnosti  rozvráceného poraženého Německa stojí za to žít.  Společný sen o lepším životě v nejisté a pulzující době,  touha žít konečně naplno tady a teď a řítit se jen tak  směrem k budoucnosti v opraveném cadillacu, touha  chytit vítr, snaha zapomenout na prožité hrůzy v blahé  nevědomosti toho, co chystají dějiny, to jsou jen některá  témata, která oslovují už několikátou generaci čtenářů a  románu známého německého prozaika Ericha Maria  Remarqua z roku 1936 tak zajistila nesmrtelnou  popularitu. 

VELKÝ GATSBY 

Francis Scott Fitzgerald (režie Adam Svozil, Kristýna Kosová)  

Divadelní adaptace slavného stejnojmenného románu. Kroniky  dvacátých let minulého století. Amerika. New York, svět svobody, jazzu,  hospodářského růstu. Svět, ve kterém se s trochou píle může každý stát  milionářem. Svět materiálního bohatství a morální prázdnoty. 

Nick přijíždí do New Yorku a postupně se stává součástí světa  mimořádně bohatých lidí. Jeho dům sousedí s majestátním sídlem Jaye  Gatse, který si nechává říkat Velký Gatsby, milionáře a podivína,  pořádajícího ve svém domě velkolepé bizarní večírky. Přes záliv bydlí  Nickova sestřenice Daisy se záletným manželem. Daisy a Gatsbyho cosi  spojuje. Stará láska nerezaví, ale žádná idyla to není. Za maskou  amerického úsměvů, štěstí a bujarých večírků se skrývá bolest,  sobeckost a zmařené sny. Po velkolepém flámu nastává nemilosrdná  kocovina. Budoucnost, uznání, lásku a přátelství si nelze koupit.

ÚKLADY A LÁSKA 

Friedrich Schiller (režie Ivan Krejčí) 

Luisa miluje Ferdinanda. Ferdinand miluje Luisu. Luisa a Ferdinand se  chtějí vzít. Happy End? Ani zdaleka. Luisa je totiž chudá dcera muzikanta,  zatímco Ferdinandův tatínek je prezident a významný šlechtic. A tento  bohatý a vlivný politik má se svým synkem zcela jiné plány. A jeho sekretář  Wurm má zase plány s Luisou. A i když láska hory přenáší, dokáže si  poradit s politikou a pragmatismem? Povede se Luise a Ferdinandovi  zpřetrhat nitky, které vedou do rukou mocných? A přijde nakonec ten  Happy End? 

Slavná hra německého romantického dramatika a básníka byla ve své  době vnímaná jako revoluční čin. Stala se symbolem vzpoury proti  zkostnatělému světu konvencí, revoltou mladých a svobodomyslných proti  světu dospělých, plném intrik a cynických zákulisních her. V době, kdy  nevíme, komu a čemu přesně věřit, a kdy se ve lži a manipulacích  rozplyne rozum i cit, je tato “měšťanská truchlohra” stejně současná, jako  byla v roce 1784. 

ŽENITBA 

Nikolaj Vasiljevič Gogol (režie SKUTR) 

Jak člověk začne z dlouhé chvíle moc přemýšlet, tak pochopí, že se  koneckonců fakticky musí oženit. To si jednoho krásného dne řekne  vládní rada Podkolatov. Jenže kde vzít nevěstu? A je to opravdu na celý  život? Ještě že má věrného přítele Kočkareva, který za něj všechny  problémy promptně vyřeší. 

Agáta by se ráda vdávala. Přeci jen, už na to má věk. Dohazovačka Tekla  jí ale sehnala tolik nápadníků, že jeden neví, kterého z nich si vybrat. A  taková ženitba, to není snadná věc. To je povinnost, to se musí  naplánovat, tady jde o blaho státu. 

Slavná komedie ruského dramatika Nikolaje Vasililjeviče Gogola o touze  prolomit samotu a o neschopnosti být s někým. A o lidech, kteří nevidí  dál, než za hranice vlastního městečka a jejichž zabedněnodnost je tak  důkladná, že k nim nepronikne ani paprsek normálního lidského citu. Hra  tak třeskutě komická, až z ní chvílemi mrazí. 

BENÁTSKÝ KUPEC 

William Shakespeare (režie Petr Svojtka) 

Benátský kupec Antonio se nemá vůbec špatně. Má spoustu peněz, krásný dům a užívá si života, jak jen může. Jenže šťastný není.  Hrozně se nudí a sám neví proč. Z letargie ho vytrhne jeho mladý přítel Bassanio. Ten by se rád ženil. Jeho vyvolenou je bohatá dáma z  Belmontu, kterou by Bassanio moc rád okouzlil, ale bez peněz se špatně čaruje. Antonio však nemá hotovost. A tak nezbývá, než zajít za  Shylockem, místním židem, který rád a za patřičný úrok nějakou zlatku poskytne. Antonio a Shylock se sice moc rádi nemají, ale jde přece  jen o peníze, ne o život. 

Tak začíná slavná hra Williama Shakespeara, která je mrazivě aktuální i po více jak 400 letech. Pod blyštivou maskou pompézního  karnevalu se skrývá svět, ve kterém lidé na peníze a vlastní prospěch myslí až na prvním místě, kde každá lichotka i slůvko lásky má  pevný směnný kurz ve zlatě a kde vás libra masa může stát doslova všechno, co máte. Absurdně komická a groteskně tragická lekce o  závazcích, úrocích a exekucích pro laiky ukáže každému, že každý špás něco stojí. GALERIEPŘILOŽENÉ SOUBORY


Název Popis Stažení
prihlaska.docx STÁHNOUT
vecerni-predplatne-klicperova-divadla-20212022-informace-a-prihlaska.pdf STÁHNOUT