Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Připravujeme volby do školské rady

Připravujeme volby do školské rady


Vzhledem ke skutečnosti, že během letních měsíců vypršel mandát volených členů Školské rady Gymnázia Trutnov, vyhlašujeme volby nové. Protože s volbou není možné čekat až do termínu konání třídních schůzek, organizujeme letos volby dříve a poněkud odlišným způsobem. Volby do třetiny rady volené zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky školy proběhnou ve dnech 6. a 7. října 2021. Všechny oprávněné voliče pro volby do této části rady  prosíme o spolupráci jak při vyhledávání vhodných kandidátu, tak při samotné účasti u voleb. Jejich výsledek může být platný jedině v případě, že se zúčastní alespoň 20% oprávněných voličů. Oprávněným voličem ve volbách do této třetiny rady je každý zákonný zástupce nezletilého  žáka a každý zletilý žák. Podrobnosti týkající se nominací kandidátů, způsobu hlasování nebo významu a kompetencí rady jsou uvedeny v přiložených materiálech.  Petr Skokan, 7. 9. 2021PŘILOŽENÉ SOUBORY


Název Popis Stažení
vyhlaseni-voleb-2021.pdf Vyhlášení voleb do školské rady 2021 STÁHNOUT
souhlas-s-kandidaturou-zza-zletili-zaci-2021.docx Souhlas s kandidaturou ZZ a zletilí žáci 2021 STÁHNOUT
z-skolska-rada.pdf Výňatek ze školského zákona - kompetence školské rady STÁHNOUT
volebni-rad-clenu-skolskych-rad-puvodni-zneni.pdf Volební řád STÁHNOUT