Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Pravidla spojená s návratem žáků do škol v září 2021

Pravidla spojená s návratem žáků do škol v září 2021


Ministerstva školství a zdravotnictví ve vzájemné součinnosti připravila v souvislosti s návratem žáků po prázdninách do škol řadu preventivních kroků, které byly ošetřeny v MO MZ ze dne 20. srpna 2021. Na základě instrukcí v něm obsažených proběhne také na trutnovském gymnáziu ve dnech 1., 6. a 9. září 2021 screeningové testování samoodběrovými antigenními testy (RAT) prováděnými výtěrem z přední části nosu. Poprvé budeme testovat již 1. září 2021 v 8:00 hodin. Školní rok tak letos začne jinak, než jsme zvyklí. 


Smyslem opatření je zjistit stav výskytu nemoci COVID 19 v populaci dětí a mládeže a na základě získaných dat kvalifikovaně rozhodnout o nastavení pravidel pobytu ve škole v období po 10. září. Počítá se s účastí všech žáků školy s výjimkou těch, kteří se mohou prokázat certifikátem v rámci systému ONT (14 dnů po dokončení očkování nebo prodělání nemoci COVID 19 před méně než 180 dny nebo prokázání se testem provedeným v odběrovém místě - více možností). Věřím, že vstřícný postoj rodičů i žáků školy ke screeningovému testovaní podpoří bezpečný a trvalý návrat žáků do školy po prázdninách, a že umožní zachování výuky v její prezenční formě.  

Pro pobyt ve škole platí od 1. 9. 2021 také pravidlo (stejně jako před prázdninami) používání roušek nebo respirátorů při pohybu ve společných prostorách školy. V lavici při výuce nebo při konzumací jídla či nápojů (jídelna, učebna) být ochrana úst a nosu nasazena nemusí. Pro žáky starší 15 let je touto ochranou respirátor, pro ty, kteří této věkové hranice dosud nedosáhli, zdravotnická rouška. 


Žáci, kteří se neprokáží jednou z možných variant ONT a nezúčastní se ani školního antigenního testování, jsou povinní nosit ochranu úst a nosu po celou dobu pobytu ve škole (s výjimkou času konzumace jídla nebo nápoje).

 

Podrobnější informace jsou k dispozici v níže přiložených souborech:


    • Manuál MŠMT k provozu škol a podrobnému testování
    • úplné znění Mimořádného opatření MZ ČR ze dne 20. 8. 2021
    • Vyjádření MŠMT k dezinformacím o aktuálních protiepidemických opatřeních ve školách

Mnoho dalších užitečných informací k tématu je k dispozici také na speciálním webu MŠMT

Všem zúčastněným předem děkuji za konstruktivní přístup a věřím, že se v nadcházejícím školním roce podaří udržet výuku v prezenční podobě.

 

Petr Skokan, 26. 8. 2021PŘILOŽENÉ SOUBORY


Název Popis Stažení
msmt-manual-k-provozu-skol-a-testovani.pdf Manuál MŠMT k návratu do škol a testování 2021 STÁHNOUT
mo-mz-ze-dne-20-8-2021.pdf Mimořádné opatření MZ ze dne 20. 8. 2021 STÁHNOUT
vyjadreni-msmt-k-dezinformacim-o-aktualnich-opatrenich-ve-skolach-25-8.pdf Vyjádření MŠMT k dezinformacím o aktuálních opatřeních ve školách STÁHNOUT