Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Úřední hodiny o prázdninách

Informace o úředních hodinách během letních prázdnin 2022 najdete na níže uvedeném odkazu.

Odkaz
Informace pro nastupující studenty 1. ročníku a primy

Informace pro nastupující studenty 1. ročníku a primy


Zahájení školního roku 2021-22 proběhne ve středu 1. září 2021 v 8 hodin v kmenových učebnách (budou vyznačeny po vstupu do školy). Případné organizační úpravy spojené s možným antigenním testováním budeme průběžně upřesňovat na webu školy.

Úvodní třídní schůzka pro rodiče se bude konat ve čtvrtek 2. 9. 2021 od 16 hodin. Způsob a  podmínky budou upřesněny v posledním srpnovém týdnu podle aktuální epidemické situace a opatření ve školách.

Učebnice

Studentům primy budou zapůjčeny školou s výjimkou pracovních sešitů. Studenti 1.A a 1.B si učebnice kupují.  V pátek 3. 9. 2021 proběhne na škole burza učebnic, kde budou 2. ročníky prodávat učebnice nastupujícím studentům. Učebnice je možno také koupit od kamarádů, ale musí odpovídat aktuálnímu seznamu učebnic zveřejněnému na webových stránkách Gymnázia Trutnov https://www.gymnaziumtu.cz/files/ucebnice-pro-studenty-pro-sk-rok-2021-2022.pdf. Učebnice cizích jazyků budou upřesněny podle pokročilosti studentů a lze je objednat stejně jako chybějící tituly na začátku září ve škole.

Přihlašování ke stravování

Přihlášku ke stravování si vyplníte, stáhnete nebo vytisknete v přiložených souborech na https://www.gymnaziumtu.cz/stranka/skolni-jidelna.  Vyplněnou horní polovinu (i oskenovanou nebo foto) pošlete prosím do pátku 20. 8. 2021 na mail guntherova@gymnaziumtu.cz. V dolní polovině jsou důležité informace pro Vás (číslo účtu, KS, SS, ceny obědů). Student bude vedoucí školní jídelny zaregistrován do systému a obdrží mailem přihlašovací údaje a variabilní symbol nutný k zaslání peněz na účet strávníka. Po zaslání peněz lze objednat stravu již na 1. 9. a na další dny na https://www.strava.cz/strava/stravnik/prihlaseni . Pro vydání oběda je třeba aktivovat kartu ISIC (viz níže). To lze udělat buď přímo v přihlašovacím boxu u jídelny (1. září za pomoci třídního učitele a vedoucí školní jídelny hromadně v celé třídě), nebo individuálně u okénka vedoucí školní jídelny. Pro aktivaci je třeba znát přihlašovací údaj zaslaný v úvodním mailu od vedoucí školní jídelny. 1. září odevzdá student třídnímu učiteli originál přihlášky ke stravování podepsaný zákonným zástupcem.

Pokud nemáte možnost zaslat přihlášku mailem do 20. 8. 2021 k zaregistrování předem, dostavte se osobně v pracovních dnech od 25. 8. do 1. 9. 2021 od 9 do 10 hodin (do odbavení posledního čekajícího) k okénku u školní jídelny.

Nemá-li student kartu ISIC, musí si pořídit čip (115 Kč), který slouží ke vstupu do budovy a pro výdej obědů.

Cizí jazyky

Podle průzkumu dosavadní výuky cizích jazyků u nastupujících studentů 1.A a 1.B počítáme s otevřením 3 skupin němčiny (podle pokročilosti) a 1 skupiny francouzštiny (pokročilí společně se začátečníky). Skupinu francouzštiny je třeba posílit. Studenti, kteří se učili rusky, si musí vybrat mezi němčinou a francouzštinou. I němčináři, kteří se německy učili krátce, mají možnost přestoupit na francouzštinu.

 

 

Studentský průkaz ISIC

Naše škola vydává studentům mezinárodní studentský průkaz ISIC (www.isic.cz). Tento průkaz je především identifikačním dokladem, který potvrzuje studium na naší škole, ale rovněž funguje jako mezinárodně uznávaný doklad studenta, akceptovaný ve 130 zemích světa.

Co přináší ISIC vydaný přes naši školu?

  • Funguje jako čipová karta na vstup do školy/ do jídelny/ přístup ke kopírce. Nemusíte svému synovi/své dceři tedy již pořizovat speciální čip (115,- Kč).
  • Je oficiálním průkazem studenta naší školy.
  • Mnohými institucemi je uznáván jako plnohodnotné potvrzení o studiu (např. dopravní podniky).

Školní ISIC není nutné si každý rok pořizovat znovu – vydaný průkaz zůstává držiteli po celou dobu studia; licence ISIC je však platná pouze od září do konce následujícího kalendářního roku (16 měsíců), po roce se následně student může rozhodnout, zda si zakoupí prodlužovací známku ISIC, kterou získá pouze ve škole.

Školní ISIC je levnější!

  • Prvotní pořízení průkazu stojí 290 Kč.
  • Cena prodloužení v dalších letech je pouze 180 Kč.
  • V případě ztráty či zničení vystavujeme duplikát za 110 Kč.
  • (ISIC v běžné distribuci stojí 350 Kč každý rok, průkaz není možné využívat pro školní účely  a ve škole nelze prodloužit jeho platnost.)

Pokud se rozhodnete pro objednání karty ISIC (velmi doporučujeme), doručte vyplněnou a podepsanou žádost o vydání průkazu a barevnou fotografii průkazového formátu s čitelně napsaným jménem na druhé straně. Přihláška je závazná a poplatek 290 Kč bude vybrán v září po nástupu do školy.

Jak doručit přihlášku s fotografií?

1.       Osobně každý pracovní den ode dneška až do čtvrtka 8. 7. vždy v časech 8:00 až 14:00.
2.       Poštou na adresu školy (Gymnázium Trutnov, Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov).
3.       V zalepené obálce do schránky u hlavního vchodu do školy.

 

Hotový průkaz vydá studentům třídní učitel 1. září (možná hromadná aktivace pro výdej obědů).

 

V přiložených souborech najdete žádost o vystavení průkazu ISIC a dále seznam studentů po rozdělení do tříd 1.A  a 1.B.PŘILOŽENÉ SOUBORY


Název Popis Stažení
dost-isic.pdf Žádost ISIC STÁHNOUT
informacni-povinnost-isic.pdf Informační povinnost ISIC STÁHNOUT
rozdeleni-do-trid-1-a-a-1-b-1.pdf Rozdělení studentů do tříd 1.A a 1.B STÁHNOUT

AUTOR ČLÁNKU

Mgr. Petra Tichá

Mgr. Petra Tichá

Pracuji jako zástupkyně ředitele pro studijní záležitosti. Učím německý jazyk ve třídách 7.X a 2.A a B a dále německou konverzaci v maturitním ročníku.

PŘÍSPĚVKY KATEGORIE VEDENÍ