Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Změna v povinnosti nošení respirátorů a roušek od úterý 8. června 2021

Změna v povinnosti nošení respirátorů a roušek od úterý 8. června 2021


Od 8. června 2021 vstupuje v platnost nové pravidlo používání roušek nebo respirátorů v prostorách školy. Od úterý platí, že žáci ani učitelé nemusí mít nasazenu ochranu úst a nosu v průběhu výuky v učebně. Při pohybu po společných prostorách školy, kde dochází k promíchávání skupin (chodby, toalety) je povinnost nosit respirátor nebo roušku nadále v platnosti. Změna pravidel platí i pro zkoušky (tedy i maturity), zde ale za předpokladu dodržení odstupu 2 metry.