Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Výuka v období od 26. dubna 2021

Výuka v období od 26. dubna 2021


Navzdory očekávání nedochází prozatím k zásadní změně organizace výuky ani v týdnu od 26. 4. 2021. Bude probíhat i nadále distančním způsobem ve všech ročnících (včetně maturitního). Vedle distanční výuky mohou pedagogové využívat v případě potřeby konzultace ve formátu jeden učitel a jeden žák. Nově jsou také k dispozici konzultace malých skupin do 6 účastníků, které jsou určeny žákům závěrečných ročníků (všem podle potřeby) nebo žákům ostatních ročníků (těm, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem). Tyto širší konzultace je potřeba plánovat s nezbytným předstihem, protože účast na nich je podmíněna negativním antigenním testem ve škole (nebo alternativním potvrzením - COVID-19 prodělaný do 90 dnů, testování na oficiálním odběrovém místě apod.).


Ve hře je návrat žáků 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií k prezenční výuce rotačním způsobem. Pokud se nic nezkomplikuje, mohl by nastat již od pondělí 3. května 2021. Pokud ano, pak se na naší škole bude návrat odehrávat podle níže uvedeného plánu.


V týdnu od 3. 5. 2021 žáci primy a tercie.

V týdnu od 10. 5. 2021 žáci sekundy a kvarty.


V dalších týdnech by pokračoval rotační princip, pokud nedojde k dalším změnám pravidel.