Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Krajské kolo zeměpisné olympiády a postup Lídy Kvášovské do kola celostátního!

Krajské kolo zeměpisné olympiády a postup Lídy Kvášovské do kola celostátního!


     Krajské kolo zeměpisné olympiády pokračovalo distanční formou na portálu Masarykovy univerzity. Ve středu 17. března tímto způsobem Gymnázium Trutnov reprezentovalo šest studentů ve všech čtyřech kategoriích – od nováčků z primy a sekundy až po ostřílené geografy v kategorii D. 

     Soutěž se skládala ze tří částí – teoretický test, práce s atlasem a praktický úkol. Výsledky soutěžících byly velmi těsné – v nižších kategoriích byly bodové zisky účastníků v čele tabulky rozdílné o pouhé půlbody či body. Umístění chlapců v kategorii A a B je více než úspěšné. A vzhledem k tomu, že z těchto kategoriích se již nepostupuje do vyššího kola, může Filip i David hrdě prohlašovat, že patří do pětice, respektive trojice nejlepších krajských zeměpisců. 

     Největšího úspěchu a zasloužené odměny za svůj dlouhodobý pozitivní vztah k zeměpisu dosáhla Lída Kvášovská z tercie. Svoji kategorii vyhrála, a ačkoli má stejný bodový zisk jako v pořadí druhý soutěžící, je to právě ona, která postupuje do celostátního kola. A to díky lepšímu bodovému zisku v první části soutěže – testu z teoretických znalostí. 


     Distančně, ale o to upřímněji, tisknu ruku za vzornou reprezentaci školy všem účastníkům krajského kola zeměpisné olympiády. Je skvělé, že si naleznou v období náročné výuky čas i na přípravu na soutěž, je úžasné, že se zeměpisu věnují. Děkuji.


     A Lídě nezbývá než přát, aby svůj úspěch z krajského kola zopakovala i v kole celostátním. A aby ji i nadále geografie bavila tak, jak to dennodenně dokazuje.Podrobnější výsledky níže a ještě podrobněji na webu soutěže.

Kategorie A (prima) 

Filip Kvášovský skončil na 5. místě se ztrátou pouhých 2,5 bodů na vítěze. 


Kategorie B (sekunda)

David Králík obsadil 3. místo s podobně malou (tříbodovou) ztrátou na vítěze.


Kategorie C (tercie a kvarta)

Ludmila Kvášovská (3.X) zvítězila a postupuje do celostátního kola soutěže.

Michael Vít (4.X) obsadil velmi pěkné 6. místo.


Kategorie D (vyšší stupeň gymnázia)

Jan Materna (6.X) skončil na na 9. místě a Tomáš Haufer (7.X) obsadil 11. místo.Jiří Svoboda

AUTOR ČLÁNKU

Mgr. Jiří Svoboda

Mgr. Jiří Svoboda

Ve školním roce 2020 - 2021 jsem třídním učitelem 1.X. Biologii vyučuji ve třídách 1.X, 3.X, 8.X, 1.A a 1.B. Zeměpis vyučuji ve třídách 1.X, 2.X, 3.X, 5.X, 7.X a 1.B. Funguji jako koordinátor environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.

PŘÍSPĚVKY KATEGORIE ZEMĚPIS