Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Informace k přijímacímu řízení 2021

Informace k přijímacímu řízení 2021


Pro přijímací řízení 2021 jsme zaevidovali celkem 99 přihlášek pro čtyřletý obor (79-41-K/41) a 88 přihlášek pro obor osmiletý (79-41-K/81). Momentálně byly informace o uchazečích předány do systému CERTIS, který je spravován společností CERMAT. Zde je nyní prováděna kontrola duplicit a odstraňování případných administrativních nedostatků. Předáním přihlášky ke vzdělávání škole je rovněž zahájeno ve věci správní řízení. Písemnou informaci o zahájení správního řízení obdrží všichni uchazeči společně s pozvánkou k jednotné přijímací zkoušce (JPZ) doporučeným dopisem. Rozesílání pozvánek (v obálce s modrým pruhem) probíhá v zákonném termínu cca 2 týdny před konáním zkoušek. MŠMT avizovalo, že do konce aktuálního týdne provede upřesnění týkající se organizace JPZ a případně také změnu termínů. V tomto ohledu tedy zatím vyčkáme a aktuální informace přineseme po upřesnění ze strany MŠMT.