Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Úspěšně v okresním kole zeměpisné olympiády

Úspěšně v okresním kole zeměpisné olympiády


     Okresní kolo zeměpisné olympiády pro aktuální školní rok proběhlo samozřejmě distanční formou. Za velkého nasazení organizátorů, kterým patří obrovský dík. 

     Gymnázium Trutnov reprezentovalo 12 studentů, po třech v každé ze čtyř kategorií. Vzhledem k překryvu jarních prázdnin trutnovského okresu s řádným termínem okresního kola soutěže, soutěžili naši studenti až o týden později, tedy 24. února. A naši studenti byli více než úspěšní. 

     Ze čtyř kategorií celkem tři první místa. K tomu další tři postupující. Ani zbylá šestice studentů rozhodně nebyla pouze do počtu. Výsledky jsou přepsány níže, porovnání s jednotlivými okrase Královehradeckého kraje či přesné bodové ohodnocení si lze prohlédnout na tomto odkazu.


     Velmi děkuji všem dvanácti studentům, že se prosadili ve velké konkurenci, že si nalezli v této prazvláštní době čas na tuto soutěž, že šíří výborné jméno školy, že se věnují svému geografickému koníčku dlouhodobě a s nadšením. Postupujícím přeji mnoho úspěchů v kole krajském, případně i celostátní. 

     Tak tedy: "Mířit vysoko, ale cíle neminouti!"


V kategorii A (prima) 

Filip Kvášovský zvítězil a postupuje do krajského kola.

Jakub Kotyk na 6. místě a Jakub Košina na 9. místě - oba jako úspěšní řešitelé (více než 60% dosažených bodů)


V kategorii B (sekunda)

David Králík na skvělém druhém místě a postupuje do krajského kola.

Marta Homolová na 4. místě a Adéla Murčová na 8. místě - obě jako úspěšné řešitelky. (více než 60% dosažených bodů)


V kategorii C (tercie a kvarta)

Michael Vít (4.X) zvítězil a postupuje do krajského kola.

Ludmila Kvášovská (3.X) na 4. místě díky dosaženým bodům postupuje do krajského kola také. Eliška Dvořáková (3.X) na 8. místě, bohužel i přes úspěšnost 81% nepostupuje.


V kategorii D (vyšší stupeň gymnázia)

Tomáš Haufer (7.X) zvítězil a postupuje do krajského kola.

Jan Materna (6.X) na 3. místě do krajského kola postupuje také. Na 6. místě skončil Petr Dorotík (2.A), což je místo nepostupové.

AUTOR ČLÁNKU

Mgr. Jiří Svoboda

Mgr. Jiří Svoboda

Ve školním roce 2020 - 2021 jsem třídním učitelem 1.X. Biologii vyučuji ve třídách 1.X, 3.X, 8.X, 1.A a 1.B. Zeměpis vyučuji ve třídách 1.X, 2.X, 3.X, 5.X, 7.X a 1.B. Funguji jako koordinátor environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.

PŘÍSPĚVKY KATEGORIE ZEMĚPIS