Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Přihlášky ke vzdělávání doručte do školy do 1. března

Přihlášky ke vzdělávání pro přijímací řízení 2021 (čtyřletý i osmiletý obor studia) doručte do školy nejpozději v pondělí 1. března 2021. Podrobnější informace na odkazu níže.

Odkaz
Školní kola zeměpisné olympiády

Školní kola zeměpisné olympiády


     Školního kola zeměpisné olympiády pro školní rok 2020-2021 se zúčastnilo 33 studentů našeho gymnázia napříč ročníky, od primy až po 4. ročníky. Soutěž proběhla distanční formou, kde v prostředí Google Formuláře v první části testu odpovídali studenti na otázky teoretické a v druhé části prokazovali své dovednosti v práci s atlasem a mapou. 

     Do okresního kola postupují vždy tři nejlepší studenti z každé kategorie. Nutné říci, že výsledky všech byly vynikající. Mnohdy, kvůli shodě v počtu dosažených bodů, rozhodl o výsledném pořadí až čas odeslání formuláře. Z pohledu obecných pravidel soutěže je drtivá většina účastníků úspěšnými řešiteli, což znamená, že přesáhli požadovaných 60% možných bodů. To je obdivuhodné a rád bych touto cestou všem zúčastněným studentům poděkoval za zájem o tuto soutěž, vyjádřil obdiv nad jejich výsledky a pogratuloval k veškerým znalostem. A postupujícím přeji minimálně stejné množství bodů i v okresním, případně krajském a celostátním kole zeměpisné olympiády. Jen houšť! 


Níže je uvedena trojice postupující do okresního kola z každé kategorie.


V kategorii A (prima) z pěti zúčastněných studentů 

zvítězil Filip Kvášovský, druhé místo obsadil Jakub Kotyk a třetí Jakub Košina. 


V kategorii B (sekunda) ze šesti studentů 

zvítězil David Králík, druhé místo obsadila Adéla Murčová a třetí Marta Homolová. 


V kategorii C (tercie a kvarta) ze šesti studentů 

zvítězil Michael Vít (4.X), druhé místo obsadila Ludmila Kvášovská a třetí Eliška Dvořáková (obě 3.X). 


V kategorii D (vyšší stupeň gymnázia) ze šestnácti studentů 

zvítězil Tomáš Haufer (7.X), druhé místo obsadil Jan Materna (6.X) a třetí Petr Dorotík (2.A). 


Jiří Svoboda

AUTOR ČLÁNKU

Mgr. Jiří Svoboda

Mgr. Jiří Svoboda

Ve školním roce 2020 - 2021 jsem třídním učitelem 1.X. Biologii vyučuji ve třídách 1.X, 3.X, 8.X, 1.A a 1.B. Zeměpis vyučuji ve třídách 1.X, 2.X, 3.X, 5.X, 7.X a 1.B. Funguji jako koordinátor environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.

PŘÍSPĚVKY KATEGORIE ZEMĚPIS