Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Den veteránů

Den veteránů


Měsíc listopad je věnován památce veteránů různých konfliktů 20. a 21. století. 11. listopad je celosvětově nazýván Dnem válečných veteránů. Při té příležitosti probíhají po celém světe sbírky, jejichž účelem je podpora lidí, kteří se v minulosti aktivně účastnili různých konfliktů, aby bojovali proti diktaturám, nebo aby bránili rozšiřování válečných ohnisek a vzniku humanitárních katastrof.  Také na naší škole jsme se chtěli aktivně zapojit do této sbírky, jejímž symbolem jsou květy vlčích máků. Z důvodu přerušení prezenční výuky to však tentokrát není možné. Přesto lze sbírku podpořit individuálně. Na stránkách organizace Paměť národa, která akci organizuje, je možné se dočíst, jakými způsoby lze pomoci. Každý může alespoň drobně přispět k tomu, aby váleční veteráni věděli, že jsme na ně nezapomněli. 

https://www.denveteranu.cz/

AUTOR ČLÁNKU

Mgr. Vojtěch Kábrt, Ph.D.

Mgr. Vojtěch Kábrt, Ph.D.

Třídní 4.B, učitel dějepisu a hudební výchovy, sbormistr školního pěveckého sboru

PŘÍSPĚVKY KATEGORIE DĚJEPIS