Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Změny v organizaci oslav 100. výročí - velké akce odložíme

Změny v organizaci oslav 100. výročí - velké akce odložíme - více informací na odkazu níže

Odkaz
Od 10. 9. 2020 roušky ve společných prostorách škol

Od 10. 9. 2020 roušky ve společných prostorách škol


Mimořádné opatření MZ ČR ze dne 9. 9. 2020 zavádí s platností od čtvrtka 10. září 2020 povinnost nosit roušku nebo jinou obdobnou ochranu úst a nosu ve společných prostorách školy. Společnými prostorami rozumíme všechny chodby ve škole, prostor toalet a také školní jídelnu. Zde je možné odložit roušku teprve po usednutí ke stolu k zahájení konzumace jídla. Každý žák je povinen být vybaven pro den školního vyučování dvěma rouškami a v okamžiku, kdy roušku sundá, je nezbytné odložit ji do igelitového nebo mikroténového sáčku, aby nedocházelo nadbytečně ke kontaminaci jeho okolí použitou rouškou.  


Abychom co nejlépe a nejdéle udrželi přiměřeně normální provoz školy, má smysl důsledně dodržovat pravidlo 3R, tedy Ruce (umýt je, kdykoliv to bude potřeba), Rozestup (je-li to možné, udržovat rozumný odstup alespoň 1,5 m od ostatních osob), Rouška (používat roušku ve společných prostorách školy a dbát pravidel správné manipulace s ní). 


Děkuji za spolupráci.


Petr Skokan, 9. 9. 2020PŘILOŽENÉ SOUBORY


Název Popis Stažení
mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-10-9-2020-do-odvolani.pdf Mimořádné opatření MZ ČR ze dne 9. 9. 2020 - povinnost nosit roušku ve škole STÁHNOUT