Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Změny v organizaci oslav 100. výročí - velké akce odložíme

Změny v organizaci oslav 100. výročí - velké akce odložíme - více informací na odkazu níže

Odkaz
Sportovní hala je připravena

Sportovní hala je připravena


Sportoviště školy jsou po jarní nucené odstávce a prázdninové údržbě znovu připravena do akce. Momentálně předpokládáme zahájení běžného provozu nejen pro potřeby školy, ale rovněž pro sportování veřejnosti. Věřím, že tento stav bude trvat co nejdéle a nebude nutné provádět opatření, která by z epidemiologických důvodů vedla k omezení provozu sportovišť. Je však jasné, že bude nezbytné reagovat na aktuální vývoj situace. Tradiční nájemci našich sportovišť mohou kontaktovat správce pana Josefa Tomáška, s nímž si domluví podrobnosti týkající se zahájení sportování i další podmínky. Případné obecné dotazy směřující k pronájmu sportovišť směřujte na Ing. Karla Urbana (tel.: 499 840 093, linka 36).


Petr Skokan