Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Změny v organizaci oslav 100. výročí - velké akce odložíme

Změny v organizaci oslav 100. výročí - velké akce odložíme - více informací na odkazu níže

Odkaz
Informace k zahájení školního roku 2020/21

Informace k zahájení školního roku 2020/21


Školní rok 2020/21 začne v úterý 1. září 2020. Zahajujeme v kmenových učebnách jednotlivých tříd přesně v 8:00 hodin. Vzhledem ke stále neklidné epidemiologické situaci musíme nadále respektovat doporučení odborníků a upravovat provoz školy podle aktuálního vývoje. Momentálně je cílem školní rok  zahájit tak, aby se výuka i ostatní aktivity co nejvíce blížily normálnímu stavu s tím, že vše bude probíhat za přísnějších hygienických pravidel. Se všemi seznámíme žáky (a zprostředkovaně i zákonné zástupce) v prvních dnech výuky. Již nyní je však třeba upozornit na některé zásadní principy. 


1.  Osoba vykazující příznaky infekčního onemocnění (např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.) vůbec nesmí do školní budovy vstupovat. Pokud se tedy žák nebude ráno cítit dobře, měl by zůstat doma a rodiče by měli situaci i další postup konzultovat s příslušným praktickým lékařem pro děti a dorost. Vzhledem ke zvýšeným hygienickým opatřením není v provozu školní jídelny možné vydávat oběd do přinesených nádob a nepovolané osoby nemají do jídelny přístup. Prosím tedy rodiče žáků, aby nepožadovali výdeje oběda v první den nemoci. Z provozního hlediska nejsme momentálně schopni nárok zabezpečit. Pro tento případ je možné odhlásit přihlášený oběd ještě do 7:30 hodin.


2. Žákovi s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Znamená to tedy, že žáci s přetrvávajícími příznaky uvedeného charakteru se mohou účastnit výuky jedině po předložení lékařského potvrzení, že chronické zdravotní obtíže, jimiž žák trpí, mají obdobné nebo stejné příznaky jako příznaky infekčního onemocnění.    


3.  Z hygienických důvodů bude vyžadováno přezouvání žáků ve škole po celý školní rok (tedy od 2. září 2020).Děkuji za pochopení i spolupráci

Petr Skokan