Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Přijímací řízení ukončeno

Ve čtvrtek 2. července 2020 jsme přijetím posledního zápisového lístku naplnili kapacitu pro přijetí uchazečů jak v oboru 79-41-K/41 (čtyřletý obor), tak v oboru 79-41-K/81 (osmiletý obor). Všem uchazečům, kterým již nemůžeme vyhovět a na základě podané žádost o vydání nového rozhodnutí je přijmout, bude v nejbližších dnech zasláno usnesení o zastavení řízení.

Odložení besed v rámci cyklu "Setkání s významnými absolventy"

Odložení besed v rámci cyklu "Setkání s významnými absolventy"


Vzhledem k opatřením v souvislosti s epidemiologickou situací se plánované besedy s Kateřinou a Zuzanou Hindrákovými, Martinem Ledinským a Tomášem Halamkou odkládají. Nový termín bude dohodnut podle vývoje situace, a to nejdříve v září 2020. Děkujeme za pochopení a těšíme se na setkání v klidnějších a jistějších časech!


AUTOR ČLÁNKU

Mgr. Petra Tichá

Mgr. Petra Tichá

Pracuji jako zástupkyně ředitele pro studijní záležitosti. Učím německý jazyk ve třídách 5.X a 8.X a německou konverzaci v maturitním ročníku.

PŘÍSPĚVKY KATEGORIE NĚMECKÝ JAZYK