Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Přijímací řízení ukončeno

Ve čtvrtek 2. července 2020 jsme přijetím posledního zápisového lístku naplnili kapacitu pro přijetí uchazečů jak v oboru 79-41-K/41 (čtyřletý obor), tak v oboru 79-41-K/81 (osmiletý obor). Všem uchazečům, kterým již nemůžeme vyhovět a na základě podané žádost o vydání nového rozhodnutí je přijmout, bude v nejbližších dnech zasláno usnesení o zastavení řízení.

Česká lingvistická olympiáda 2019-2020

Česká lingvistická olympiáda 2019-2020


Výsledek obrázku pro česká  lingvistická olympiáda

ČESKÁ LINGVISTICKÁ OLYMPIÁDA 2019/2020

Školního kola se zúčastnilo 22 studentů, úplným a správným vyřešením všech 5 úloh mohli získat 71 bodů. Letos zadavatelé připravili náročné úlohy, se kterými si ale naši „lingvističtí mágové“ poradili se ctí.

 Nejúspěšnějšími řešiteli jsou:

1. Lenka Nguyenová (6. X)

2. Barbora Mišoňová (6. X)

3. – 4. Kateřina Ježdíková (6. X)

3. – 4. Štěpán Matějů (7. X)

5. Karolína Červená (6. X)

Výsledky školního kola byly odeslány organizačnímu týmu ČLO, který informace o celkovém pořadí účastníků a oficiální seznam postupujících do regionálního kola, konaného na Filozofické fakultě UK v Praze, zveřejní nejpozději 23. 12. 2019.

Potěšil nás zájem o ČLO a nasazení, s jakým se studenti pustili do plnění zadaných úkolů; postupujícím do regionálního kola přejeme originální přístup k řešení, dobré nápady a nezbytné štěstí.

Za organizátory P. Machoňová a J. Stránská

 

 GALERIE