Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Hranice svobody

Hranice svobody


Ve čtvrtek 21.11. se v budově Gymnázia Trutnov uskutečnila panelová diskuze s historiky a pamětníky na téma fungování a limity komunistického totalitního systému v Československu a jeho pád v roce 1989. Mezi studenty oktávy a čtvrtých ročníků zavítali Mgr. Jan Kafka, PhD. ze Státního okresního archivu v Trutnově, Bc. Anna Süsserová z Muzea v Podkrkonoší v Trutnově, bývalý děkan PdF Univerzity Hradec Králové a pedagog Slezské univerzity v Opavě prof. PhDr. Vladimír Wolf, zakladatel OF v Trutnově Radek Langhammer a disident a signatář charty 77 Milan Hruška z Červeného Kostelce.

Mezi probíraná témata patřilo chování komunistického režimu v Československu k lidem svobodně myslícím a jednajícím, způsoby nátlaku na disidenty, či jejich perzekuce. Zazněl mj. i autentický záznam vysílání rádia Svobodná Evropa o protirežimních aktivitách Milana Hrušky v září 1989 na Náchodsku. Díky častému střídání řečníků a témat vydrželi studenti více jak dvě hodiny sledovat diskuzi, do které se také aktivně svými dotazy zapojovali. Všem hostům, kteří přijali pozvání a přijeli se studenti diskutovat, patří velké poděkování.GALERIE

AUTOR ČLÁNKU

Mgr. Vojtěch Kábrt, Ph.D.

Mgr. Vojtěch Kábrt, Ph.D.

Třídní 3.B, učitel dějepisu a hudební výchovy, sbormistr školního pěveckého sboru

PŘÍSPĚVKY KATEGORIE DĚJEPIS