Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Vzpomínka na Sametovou revoluci

Vzpomínka na Sametovou revoluci


Společné připomenutí listopadových událostí před ředitelnou

Na začátku bylo spontánní rozhodnutí vedení školy ukázat studentům narozeným již do svobodného světa, co se to vlastně v neděli 17. listopadu oslavuje. A že to bylo rozhodnutí správné, se ukázalo už ráno u vchodu do školy. Studenti dostávali stužky s trikolórou – symbol Sametové revoluce, což mnozí, zejména ti mladší, netušili.

Se studenty jsme se sešli před ředitelnou ke vzpomínkovému shromáždění vestoje dvakrát - nejprve se staršími, později s mladšími. Shromáždění zahájily  studentky Michaela Radová a Pavla Richterová ze třídy 7.X  kultovní skladbou Johna Lennona - Imagine. Následovalo pásmo vybraných ukázek z dobových dokumentů: z době poplatných Televizních novin ze 17. listopadu 1989, tehdejší oficiální informace o dění na Národní třídě, část skutečného záznamu z Národní třídy nebo záznam z demonstrací na Václavském náměstí. Slovem ukázky doprovázel pan ředitel Petr Skokan. A nebylo to jednoduché komentování. Vždyť kdo z dnešních studentů si dokáže představit, že před 30 lety nebyly mobilní telefony, kopírky ani počítače, že tehdy nebyla svoboda slova ani tisku, že cenzura okrajovala a zamlčovala pravdu a že i  slavná Lennonova píseň byla legálně nesehnatelná?

Snažili jsme se studentům přiblížit neopakovatelnou atmosféru té doby, kterou jsme my, současní učitelé, měli to štěstí  i čest prožít v roce 1989, také ukázkou odvážného projevu Václava Havla na první demonstraci na Letné nebo statečným osobním postojem Marty Kubišové. Její Modlitba pro Martu s nadčasovým poselstvím na nás hluboce zapůsobila.

Pevně věříme, že společný zážitek přispěje k tomu, že se z listopadových událostí roku 1989 nestane jen další kapitola v učebnici dějepisu, na kterou zbývá na konci školního roku jen málo času, ale že alespoň některé ze studentů přiměje ptát se svých rodičů a prarodičů na to, jaké to tehdy bylo. A také doufáme, že na studenty zapůsobily hodnoty, které se v dnešní společnosti vytrácejí - ohleduplnost, velkorysost a ochota pomáhat. A že pravda a láska mají zvítězit nad lží a nenávistí.GALERIE

AUTOR ČLÁNKU

Mgr. Petra Tichá

Mgr. Petra Tichá

Pracuji jako zástupkyně ředitele pro studijní záležitosti. Učím německý jazyk ve třídách 5.X a 8.X a německou konverzaci v maturitním ročníku.

PŘÍSPĚVKY KATEGORIE VEDENÍ