Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Oceňování nejúspěšnějších studentů Gymnázia Trutnov

Oceňování nejúspěšnějších studentů Gymnázia Trutnov


Studenti našeho gymnázia se v průběhu minulého školního roku účastnili celé řady znalostních a sportovních soutěží, ve kterých zaznamenali vynikající umístění.

Úspěšní jednotlivci, sportovní kolektivy a nejlepší studenti jednotlivých tříd jsou tradičně pozváni na setkání s vedením školy, kde je pro ně připraveno drobné pohoštění a v průběhu akce obdrží z rukou ředitele školy Mgr. Petra Skokana dárky, které byly pořízeny z prostředků Nadačního fondu Gymnázia Trutnov.

O kvalitách a vynikajících znalostech studentů Gymnázia Trutnov svědčí také skutečnost, že nejúspěšnější byli pozváni na Slavnostní setkání vítězů krajských kol s hejtmanem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D. a dalšími představiteli Královéhradeckého kraje. Pozvánku obdrželi:
Matyáš Forman (1. místo v krajském kole zeměpisné olympiády – kat. B)
Jan Materna (1. místo v krajském kole biologické olympiády – kat. C)
Michaela Kulichová (1. místo v krajském kole olympiády z AJ – kat. IIIB)
Daniel Krátký (1. místo v krajském kole fyzikální olympiády – kat. B)
Jan Rus (1. místo v krajském kole zeměpisné olympiády – kat. D a 1. místo v krajském kole SOČ – kat. 15)

Za znalostní soutěže ocenil ředitel školy 30 studentů a za sportovní úspěchy 5 kolektivů. Seznam úspěchů jednotlivců by byl dlouhý, zvláště když někteří studenti byli úspěšní ve více soutěžích i postupových kolech. Nejvýraznějších výsledků dosáhli studenti Jan Materna (nižší gymnázium) a Jan Rus (vyšší gymnázium), kteří obdrželi také poukázky v hodnotě 1.000,- Kč.
Jan Materna:
- 1. místo v okresním kole biologické olympiády – kat. C
- 1. místo v krajském kole biologické olympiády – kat. C
- 1. místo v okresním kole fyzikální olympiády – kat. E
- 2. místo v krajském kole fyzikální olympiády – kat. E
- 1. místo v okresním kole zeměpisné olympiády – kat. C
- 4. místo v krajském kole zeměpisné olympiády – kat. C
- 1. místo v okresním kole dějepisné olympiády – kat. ZŠ
- 14. místo v krajském kole dějepisné olympiády – kat. ZŠ
Jan Rus:
- 1. místo v okresním kole olympiády z ČJ – kat. II.
- 4. místo v krajském kole olympiády z ČJ – kat. II.
- 1. místo v okresním kole zeměpisné olympiády – kat. D
- 1. místo v krajském kole zeměpisné olympiády – kat. D
- 21. místo v celostátním kole zeměpisné olympiády – kat. D
- 1. místo v okresním kole SOČ – kat. 15: Teorie kultury
- 1. místo v krajském kole SOČ – kat. 15: Teorie kultury
- 1. místo v celostátním kole SOČ – kat. 15: Teorie kultury

Výsledky oceněných sportovních kolektivů:
- KB Florbal Challenge – 4. místo v národním finále – východ
- SLSŠ – florbal (kat. V. CH) – 2. místo v kvalifikaci na republikové finále
- SLSŠ – basketbal (kat. V. D) – 1. místo v kvalifikaci na republikové finále
- Pohár AŠSK ve šplhu (kat. V. CH) – 9. místo v republikovém finále
- Pohár AŠSK ve šplhu (kat. V. D) – 7. místo v republikovém finále

V červnu jsem prezentoval na tomto webu informaci o vítězství studenta Jana Ruse v celostátním kole SOČ. Součástí celé řady ocenění byla také nominace na Českou hlavičku, kterou uděluje porota složená z předních českých vědců. Jan Rus převzal cenu v kategorii Merkur "Člověk a společnost" na slavnostním galavečeru v Brně z rukou předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského a ministra školství Roberta Plagy. Celý program natáčela ČT a odvysílala 9. listopadu na ČT 2.

                                                                      Karel Urban, zástupce řediteleGALERIE

AUTOR ČLÁNKU

Ing. Karel Urban, CSc.

Ing. Karel Urban, CSc.

Zástupce ředitele školy, předseda ŠSK a vyučující tělesné výchovy

PŘÍSPĚVKY KATEGORIE VEDENÍ