Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Informace o provozu školy ve středu 6. listopadu 2019

Informace o provozu školy ve středu 6. listopadu 2019


Vážení rodiče, milí studenti, 


na středu 6. listopadu 2019 vyhlásily školské odbory jednodenní stávku. Vzhledem k tomu, že na trutnovském gymnáziu se většina pedagogů i dalších zaměstnanců rozhodla podpořit oprávněné požadavky pracovníků ve školství jiným způsobem, než zapojením do stávky, bude provoz školy ve středu probíhat běžným způsobem. Absence některých pedagogů (způsobené nejen stávkou, ale rovněž jinými, již dříve plánovanými důvody), se promítne do změn ve středečním rozvrhu výuky jednotlivých tříd. Školní jídelna bude v provozu bez omezení. 


Děkuji  za pochopení

Petr Skokan, ředitel školy 

AUTOR ČLÁNKU

Mgr. Petr Skokan

Mgr. Petr Skokan

Ředitel školy

PŘÍSPĚVKY KATEGORIE VEDENÍ