Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Nezapomeňte na přijímačky přinést čestné prohlášení

Upozorňuji na velmi důležitou skutečnost. Bez předložení čestného prohlášení o neinfekčnosti podepsaného zákonným zástupcem v den přijímací zkoušky nemůže být uchazeč vpuštěn do budovy školy a nemůže tedy ani konat zkoušku. Nezapomeňte tedy tento dokument mít s sebou!!!

Odkaz
Krajské kolo ekologické olympiády

Krajské kolo ekologické olympiády


   Ve středu 23. října se trojice zvídavých ekologů vydala na cestu za dobrodružstvím do Podorlického skanzenu Krňovice. Řeč je o třech mladých a zapálených milovnících biologie ze 6.X – Kátě Ježdíkové, Báře Mišoňové a Danu Cicvárkovi. Abychom se na cestě do velkého města (Hradce Králové) a při následném přesunu do zmíněných Krňovic netřásli strachy a nezabloudili, skvělým doprovodem a psychickou podporou nám byl pan učitel Jiří Svoboda. 


   Důvodem našeho společného výjezdu bylo krajské kolo ekologické olympiády, konající se ve středu a ve čtvrtek v krňovickém skanzenu. Když jsme po zdlouhavé cestě konečně dorazili na místo konání, byli jsme lehce zmatení. Povedlo se nám rozkoukat až ve chvíli, kdy před námi přistál několikastránkový znalostní test. Ten, společně s poznávačkou přírodnin a praktickým úkolem, byl jednou z částí soutěže. 


   Během praktické části jsme si užili snad nejvíce zábavy za celé dva dny trvání olympiády. Vyzkoušeli jsme si například rýčovou zkoušku, při které jsme nejenom pozorovali pochybně vyhlížející dravé larvy a mrštné žížaly, ale zejména určovali kvalitu půdy. Jedním z praktických úkolů bylo i provedení průzkumu využívání různých typů paliv mezi obyvateli Krňovic. Jednoduše čím lidé topí v kamnech. V olympiádě se utkalo celkem 15 týmů z celého Královehradeckého kraje, a tak nebylo divu, že obyvatelé obce své odpovědi doslova křičeli přes plot, často dokonce ještě před vyslovením vlastní otázky. 


   Druhý den, po noci strávené v hradeckém hostelu, předvedl každý tým svoji domácí práci. Ta spočívala v monitoringu kvality vody a čistoty prostředí na vybrané lokalitě. Formou prezentace týmy představily svá zjištění z různých typů vodních biotopů a poté navrhly možná řešení místních ekologických problémů. Když bylo vše za námi a veškerá nervozita z nás všech opadla, užili jsme si prohlídku skanzenu i se zajímavým výkladem a čekali na vyhodnocení poroty. 


   Náš tým se umístil na krásném 6. místě a po těžké práci jsme se tak bezpochyby zaslouženě stali úspěšnými řešiteli krajského kola ekologické olympiády školního roku 2019/20. 


   Příště pojedeme zas.


Kateřina Ježdíková, 6.X
GALERIE

AUTOR ČLÁNKU

Mgr. Jiří Svoboda

Mgr. Jiří Svoboda

Ve školním roce 2019/2020 třídní 4.X. Biologii vyučuji ve třídách 2.X, 3.X, 4.X, 7.X. Zeměpis vyučuji ve třídách 2.X, 3.X, 4.X, 6.X a 7.X. Vyučuji zeměpisný seminář pro závěrečné ročníky - 8.X, 4.A a 4.B.

PŘÍSPĚVKY KATEGORIE BIOLOGIE