Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Úspěch Matěje Břeně v ústředním kole Olympiády v českém jazyce

Úspěch Matěje Břeně v ústředním kole Olympiády v českém jazyce


V druhé polovině června (19. - 25. 6.) se v Želivu uskutečnilo ústřední kolo 45. ročníku Olympiády v českém jazyce. Účastníci během jednoho týdne plnili pět úkolů, a to dva gramatické, dva slohové a jeden mluvený (ústní projev), které byly vždy navázány na předešlou událost. Například téma prvního slohového úkolu se odvíjelo od návštěvy želivského kláštera.

Studenti měli možnost navštívit dům, v němž Jaroslav Hašek napsal Švejka, muzeum K. H. Borovského, hrad v Lipnici nad Sázavou a spoustu dalších zajímavých míst, absolvovali besedu s Václavem Moravcem o mediích a šíření informací.

Výkony soutěžících hodnotila šestičlenná komise, jejímiž členy byli například prof. PhDr. Marie Čechová, DrSc., zakladatelka soutěže, a doc. RNDr. Karel Oliva, Dr., předseda komise a bývalý ředitel Ústavu pro jazyk český. Tato komise poskytla následně všem účastníkům velmi užitečnou zpětnou vazbu.

Student loňské 4. X Matěj Břeň úspěšně splnil všechny úkoly a umístil se na 10. příčce, což je v konkurenci 29 nejlepších češtinářů z celé České republiky slušný výkon. Blahopřejeme.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Anita Báchorová