Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Den otevřených dveří 9. 12. 2019

Srdečně zveme všechny uchazeče o studium i jejich rodiče na tradiční Den otevřených dveří v pondělí 9. prosince 2019 od 14 do 17,30. Těšíme se na vás!

Zúčtování aneb Samanta se loučí

Zúčtování aneb Samanta se loučí


I letos se studenti našeho gymnázia zapojili do všech kol chemické olympiády. Jednalo se již o 55. ročník, ve kterém Hradec Králové a jeho Universita Karlova hostili soutěžící kategorií D a C. Kategorie A a B pak obsadila posluchárny a laboratoře VŠCHT v Pardubicích.


Za kategorii D soutěžil Trung Le, v klání kategorie C vybojoval skvělé páté místo Tomáš Křepinský, v kategorii B obsadil šesté místo Jan Rus.


Kategorie A se zúčastnila studentka 8. X, dnes již abiturientka našeho gymnázia, Samanta Fischerová. V Pardubicích se v krajském kole umístila na krásném 5. místě a s touto soutěží se tak rozloučila vskutku dobrým výsledkem.


Samanta byla náruživou studentkou chemie po celou dobu, o jejích zájmech vypovídá i volba budoucího vysokoškolského studia. Pokračovat bude na VŠCHT a my ji přejeme jen a jen samé úspěchy.


Na závěr studia na GTU jsme ji položili několik otázek, na které nám s radostí odpověděla.


Jednalo se o první olympiádu, které ses zúčastnila? Co Tě přimělo se jí zúčastnit?

ChO jsem se zúčastnila již potřetí, poprvé však v této kategorii. Chemie patří mezi mé koníčky a nepromarním žádnou příležitost se jí věnovat.


Jak probíhala letošní ChO? Jaká byla témata?

Nejprve proběhlo školní kolo, které se skládalo ze dvou částí – teoretická a praktická část. Oproti nižším kategoriím byla teoretická část rozsáhlejší a časově náročnější, byla zde rozebírána problematika dusíku, symetrie molekul, reakce karbonylový sloučenin a aminů, mechanismy organických reakcí, radioaktivní rozpady, uhlíkové datování, lipidy, biologické membrány, a ještě mnoho dalšího. Praktická část se zabývala analýzou dusíkatých látek a jako každý rok se titrovalo. Krajské kolo probíhalo v Pardubicích na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Po zahájení proběhl test obdobný školnímu, následovala krátká pauza a praxe, ve které opět nezklamala titrace a po nervy ničící hodině jsme se dočkali vyhodnocení.


Jsi spokojena se svými výsledky?

Olympiáda mi nejednou ukázala, že jsem na tom lépe v praktických úlohách, s jejich řešením jsem stoprocentně spokojená, horší je potom teorie, ve které mám poměrně velký prostor ke zlepšení. Každopádně vzhledem k náročnosti letošní olympiády jsem za své 5. místo ráda.


Doporučuješ ChO dalším studentům?

Absolutně doporučuji ChO každému, kdo se chce chemií zabývat nebo ho zajímá. Je to určitě příležitost navštívit vysoké školy a podívat se do prostor, do kterých byste se jinak nepodívali, poznáte mnoho lidí s podobnými zájmy a vyzkoušíte si práci v laboratoři na vyšší úrovni.


Všem zúčastněným gratulujeme, děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy a těšíme se spolu s vámi na další chemická klání.GALERIE