Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Informace pro studenty budoucí 1.A, 1.B a primy

Informace pro studenty budoucí 1.A, 1.B a primy


Zahájení školního roku 2019-20 proběhne v pondělí 2. září 2019 v 8 hodin v kmenových učebnách (budou  vyznačeny po vstupu do školy).

Úvodní třídní schůzka pro rodiče se bude konat v úterý 3. 9. od 16 hodin.

Studentům primy budou učebnice zapůjčeny školou s výjimkou pracovních sešitů. Studenti 1.A a 1.B si učebnice kupují.  Ve středu 4. 9. proběhne na škole burza učebnic, kde budou 2. ročníky prodávat učebnice nastupujícím studentům. Učebnice je možno také koupit od kamarádů, ale musí odpovídat aktuálnímu seznamu učebnic zveřejněnému na webových stránkách Gymnázia Trutnov (https://www.gymnaziumtu.cz/files/pozadavky-na-uceb-pro-stud-2019-20-na-web-verze-12-6-19.pdf). Učebnice cizích jazyků budou upřesněny podle pokročilosti studentů a lze je objednat stejně jako chybějící tituly na začátku září ve škole.

Přihlašování ke stravování ve školní jídelně proběhne v posledním srpnovém týdnu od 26. 8. do 30. 8. od 9 do 10 hodin (do odbavení posledního čekajícího) u okénka u školní jídelny. Přihlášku vytisknete a informace ke stravování najdete na www.gymnaziumtu.cz/stranka/skolni-jidelna .

Podle průzkumu dosavadní výuky cizích jazyků u nastupujících studentů 1.A a 1.B počítáme s otevřením 3 skupin němčiny (podle pokročilosti) a 1 skupiny francouzštiny (pokročilí společně se začátečníky). Studenti, kteří se učili rusky, si musí vybrat mezi němčinou a francouzštinou.

Naše škola vydává studentům vyššího gymnázia (1.A a 1.B) mezinárodní studentský průkaz ISIC (www.isic.cz). Tento průkaz je především identifikačním dokladem, který potvrzuje studium na naší škole, ale rovněž funguje jako mezinárodně uznávaný doklad studenta, akceptovaný ve 130 zemích světa.

Co přináší ISIC vydaný přes naši školu?

  • Funguje jako čipová karta na vstup do školy/ do jídelny/ přístup ke kopírce. Nemusíte svému synovi/své dceři tedy již pořizovat speciální čip (115,- Kč).
  • Je oficiálním průkazem studenta naší školy.
  • Mnohými institucemi je uznáván jako plnohodnotné potvrzení o studiu (např. dopravní podniky).
  • Školní ISIC není nutné si každý rok pořizovat znovu – vydaný průkaz zůstává držiteli po celou dobu studia; licence ISIC je však platná pouze od září do konce následujícího kalendářního roku (16 měsíců), po roce se následně student může rozhodnout, zda si zakoupí prodlužovací známku ISIC, kterou získá pouze ve škole.
  • Školní ISIC je levnější!
o   Prvotní pořízení průkazu stojí 290 Kč.
o   Cena prodloužení v dalších letech je pouze 180 Kč.
o   V případě ztráty či zničení vystavujeme duplikát za 110 Kč.
(ISIC v běžné distribuci stojí 350 Kč každý rok)
 
Pokud se rozhodnete pro objednání karty ISIC, přineste vyplněnou a podepsanou žádost o vydání průkazu, částku 290,- Kč a barevnou fotografii průkazového formátu se jménem napsaným na druhé straně. Vše předejte nejpozději do čtvrtka 4. 7. 2019 v kanceláři školy. Objednání v září není možné.

Hotový průkaz vám bude vydán  při přihlášení ke stravování v okénku u jídelny.

Při předání přihlášky, fotografie a poplatku pro ISIC kartu v kanceláři školy obdrží student informaci, zda je zařazen do třídy 1.A či 1.B.PŘILOŽENÉ SOUBORY


Název Popis Stažení
zadost-o-kartu-isic-1.pdf Žádost - karta ISIC STÁHNOUT

AUTOR ČLÁNKU

Mgr. Petra Tichá

Mgr. Petra Tichá

Pracuji jako zástupkyně ředitele pro studijní záležitosti. Učím německý jazyk ve třídách 5.X a 8.X a německou konverzaci v maturitním ročníku.

PŘÍSPĚVKY KATEGORIE VEDENÍ