Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Informace k nevyřízeným odvoláním v rámci přijímacího řízení

Informace k nevyřízeným odvoláním v rámci přijímacího řízení


K dnešnímu dni (28. května 2019) byla vyřízena poslední odvolání, kterým jsem mohl vyhovět v rámci zjednodušeného řízení (autoremedura) a odvolávající se uchazeče přijmout ke vzdělávání. V tuto chvíli je kapacita obou oborů naplněna, a zbývající odvolání, kterým nebylo možno vyhovět, budou předána zřizovateli k dořešení. Ten má na vyřízení postoupených odvolání dalších 30 dní. Nenastanou-li nějaké nečekané okolnosti, změny již nelze předpokládat. 


Petr Skokan