Gymnázium, Trutnov, Jiráskovo náměstí 325 se sídlem Jiráskovo náměstí 325, 541 01 Trutnov

Prodej vstupenek na akce spojené s oslavami 100 probíhá přes rezervační systém předprodeje SCT UFFO

Pokud si chcete zakoupit vstupenky na společenský večer (v pátek 22. 10. 2021) nebo hudební večer (v sobotu 23. 10. 2021) navštivte web SCT UFFO - viz odkaz. Děkujeme, že máte zájem o akce spojené s výročím školy a chcete naše aktivity podpořit.

Odkaz

Envi vzdělávání pedagogů - Konzultace ke tvorbě podmínek EVVO

V úterý 17. prosince 2010 proběhly na naší škole konzultace k zavádění EVVO do ŠVP.

Aneb pomoc při zavádění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty do školního vzdělávacího plánu. Pod tímto zkratkovitým, respektive dlouhým názvem se skrývaly čtyři hodiny zajímavé práce pod vedením Hany Kulichové ze střediska SEVER, Horní Maršov a Ivy Svobodové, z odboru životního prostředí a zemědělství Královehradeckého kraje. Konzultací, které byly součástí Environmentálního vzdělávání pedagogů, se zúčastnilo pět vyučujících biologie a zeměpisu našeho gymnázia.

Galerie